Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

November: Maand van de Strategische Medezeggenschap

November 2020 is ‘Maand van de Strategische Medezeggenschap'

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) heeft als doel om de samenwerking binnen de governance driehoek bestuur, toezicht, en medezeggenschap te versterken. In de maand november vinden meerdere (online) bijeenkomsten plaats met een vergelijkbaar doel als de AMG nastreeft. AMG introduceert daarom november als ‘De Maand van de Strategische Medezeggenschap’. Wat houdt dat in? Organisaties die een bijeenkomst organiseren over medezeggenschap waarbij de samenwerking in de governance driehoek centraal staat, kunnen de uitkomsten daarvan op deze website publiceren onder het gezamenlijke motto ‘Maand van de Strategische Medezeggenschap’. We willen zo herkenbaar zijn voor or’s, bestuurders en toezichthouders. De uitkomsten en resultaten staan ook na november nog geruime tijd op deze pagina’s.

De deelnemende organisaties verwijzen op hun websites ook naar elkaars activiteiten. Het gaat er immers om dat we gezamenlijk het belang van strategische medezeggenschap en het overleg in de driehoek onder de aandacht brengen. Daar helpen we de strategische medezeggenschap mee vooruit!

Partners in de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, Nationaal Register, NCD, SBI Formaat, SER, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup

Woensdag 25 november 2020 -  Webinar Alliantie Medezeggenschap en Governance
'De governance driehoek in tijden van crisis'

Op woensdag 25 november van 10.00 uur tot 11.15 uur houden we een webinar waarin voorbeelden van strategische medezeggenschap en de uitreiking van de Driehoek 3D Trofee centraal staan. 

Voorjaar 2021
'De governancedriehoek in bedrijf: Hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpt'

In het voorjaar 2021 organiseert de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een interactieve bijeenkomst ter ere van de presentatie van de publicatie over de samenwerking in de governancedriehoek gevormd door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. In de publicatie gaat de aandacht, naast het algemene kader, uit naar de drie een-op-een relaties in de driehoek en de samenwerking van de drie partijen gezamenlijk. 
Lees meer in de agenda.

Samenwerking van AMG partners Nationaal Register, SER, WissemaGroup en De Voort Advocaten I Mediators.

Wilt u ook uw bijeenkomst promoten via onze website of heeft u andere informatie beschikbaar? Dan horen wij graag van u via info@medezeggenschap-en-governance.nl