Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Over ons

Initiatief voor deze website is genomen door Nationaal Register met de Stichting A Propos. De website is in november 2014 gelanceerd door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

OR & Commissaris wil voor ondernemingsraden, voordrachtscommissarissen en andere geïnteresseerde vertegenwoordigers uit besturen en toezichthoudende organen een vindplaats zijn van recente, relevante artikelen, publicaties, onderzoek en bijeenkomsten over het thema medezeggenschap en governance. Daarnaast heeft de website de ambitie om alle betrokkenen bij het thema ‘medezeggenschap en governance’ te voorzien van nuttige tips, informatie en voorbeelden van goede praktijken. Dat betekent dat de website regelmatig aangevuld wordt.

In het voorjaar van 2015 is de Alliantie Medezeggenschap en Governance opgericht met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, sociale partners, overheid en wetenschap. Naast de SER en Nationaal Register zijn inmiddels onder meer AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten, WissemaGroup betrokken. Doel is om te komen tot een meer actieve rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van de raden van toezicht/commissarissen. Ook willen partijen de dialoog in organisaties tussen toezichthouder en medezeggenschap stimuleren en de positie van de voordrachtscommissaris versterken. 

Activiteiten van de Alliantie zullen op de website van OR & Commissaris een prominente plaats krijgen (zie ook de agenda op deze website). Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan relevante bijeenkomsten en workshops van andere partijen, alsmede aan interessante publicaties en artikelen, die een directe relatie hebben met het onderwerp.