Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

Congres 12 december 2017 “Stakeholders in (on)balans”, nu en in de toekomst

Binnen het kader van de onderlinge relatie tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur draait deze keer alles om het thema “Stakeholders in (on)balans, nu en in de toekomst” Daarbij wordt ook ingegaan op de rol van de actieve aandeelhouders.

Tijdens deze middag zullen Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Jaap Winter (voorzitter CvB van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Garmt Louw (voorzitter Eumedion, belangenorganisatie van institutionele beleggers) hun observaties geven over de verhouding tussen de verschillende stakeholders, onder leiding van dagvoorzitter Trude Maas (voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance). We gaan ons ook dit jaar in interactieve deelsessies op specifieke thema’s richten.

Meer informatie en aanmelden.

Denktank Voordrachtscommissarissen

'Opzij, opzij, opzij' Fieke van der Lecq aan het woord in OR Magazine november 2017, namens de denktank Voordrachtscommissarissen. Lees hier alle columns >

Genomineerden van de Driehoek 3D-Trofee bekend!

De Driehoek 3D-Trofee wordt op 12 december 2017 voor de eerste keer uitgereikt aan een organisatie die het goede voorbeeld geeft als het gaat om samenwerking tussen medezeggenschap (ondernemingsraad), toezicht (Raad van Toezicht) en bestuur.

Genomineerden zijn: Danone Nederland, KPN, de Lichtenvoorde. Lees hier het persbericht.