Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

Congres 12 december 2017 “Stakeholders in (on)balans”, nu en in de toekomst

Binnen het kader van de onderlinge relatie tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur draait deze keer alles om het thema “Stakeholders in (on)balans, nu en in de toekomst” Daarbij wordt ook ingegaan op de rol van de actieve aandeelhouders.

Tijdens deze middag zullen Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Jaap Winter (voorzitter CvB van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Garmt Louw (voorzitter Eumedion, belangenorganisatie van institutionele beleggers) hun observaties geven over de verhouding tussen de verschillende stakeholders, onder leiding van dagvoorzitter Trude Maas (voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance). We gaan ons ook dit jaar in interactieve deelsessies op specifieke thema’s richten.

Meer informatie en aanmelden.

Denktank Voordrachtscommissarissen

Interview met Trude Maas, voorzitter van AMG, in OR Magazine december 2017, lees 'm hier.

KPN wint Driehoek 3D-Trofee

12 december 2017 – KPN heeft de Driehoek 3D-Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie waar medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en de raad van bestuur het best met elkaar samenwerken.

Genomineerd waren: Danone Nederland, KPN, de Lichtenvoorde. Lees hier het persbericht.