Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

Vijf jaar Alliantie Medezeggenschap en Governance: Een inhoudelijker en meer divers gesprek

Eind dit jaar neemt Trude Maas afscheid als voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Deze alliantie versterkt sinds vijf jaar de ‘driehoekdialoog’ tussen ondernemingsraad, bestuurder en toezichthouders. ‘Het debat over de noodzaak van dialoog tussen ondernemingsraad (OR), bestuur en commissarissen had vijf jaar geleden zeker een impuls nodig’, zegt Trude Maas.

‘Iedereen zat in z’n eigen bubbel en de drie partijen praatten maar heel weinig gezamenlijk. Met de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG, zie kader) wilden we daarin een doorbraak forceren. Geen gesprek vanuit de eigen posities en instituties meer, maar samen om tafel, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met respect voor ieders rol.’ Maas, met ervaring als commissaris en toezichthouder bij meerdere bedrijven en organisaties, was de afgelopen vijf jaar voorzitter van de AMG. Tijdens de lustrumviering op 11 december draagt ze het stokje over aan haar opvolger.
Lees verder>

Nieuws

  • Benoeming Inge Brakman als voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance

Op 11 december 2019 wordt Inge Brakman tijdens het eerste lustrumcongres benoemd als nieuwe voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Brakman volgt hierin Trude Maas op, die vanaf de oprichting deze rol vervulde. De Alliantie is verheugd dat ook de nieuwe voorzitter het thema omarmt en zelf actief is als commissaris op voordracht van de medezeggenschap. Brakman is actief als toezichthouder, voorzitter, adviseur en coach. Op dit moment onder andere als voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis, Lid RvT WNF, lid RvT Springtij, aanjager NL 2025, Lid RvC van de Nederlandse BV’s van Shell, DSM en Accenture. Lees meer>

  • Driehoek 3D Trofee 2019/2020 en jaarcongres 11 december 2019

De Alliantie Medezeggenschap & Governance heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2019/2020; de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op woensdag 11 december 2019De genomineerden zijn: de Volksbank N.V., Unilever Nederland, Vitens N.V. Lees meer>

  • Denktank Voordrachtscommissarissen 

Column van Mariëtte Hamer, in OR Magazine juni 2019.
Lees meer>