Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Nieuws

 • NXP Semiconductors Netherlands BV wint Driehoek 3D Trofee 2023

NXP Semiconductors Netherlands BV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur. De prijs wordt voor het zevende jaar op rij uitgereikt. Dit jaar zijn genomineerd: Holland Colours NV Emeia locatie Apeldoorn, NXP Semiconductors Netherlands BV en het Spaarne Gasthuis. Organisaties uit heel verschillende sectoren en met onderling anders vormgegeven overleg. De jury was blij verrast met de drie prachtige openbare genomineerde cases. Deze organisaties voldoen aan de criteria en zijn een bron van inspiratie voor andere ondernemingen.

Lees verder

 • Dinsdag 21 november AMG Jaarcongres

Jaarcongres dinsdag 21 november 2023
Samen Bouwen aan de Toekomst van Werk: Dilemma’s voor de governancedriehoek

Jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG), dinsdag 21 november bij SER van 12.45 - 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Centraal thema: Samen bouwen aan de toekomst van werk; Dilemma’s voor de governancedriehoek. 

Lees verder

 • Survey NVMz en SBI Formaat ‘Wees kritischer over diversiteit en inclusie’ (okt 2023)

Het onderwerp diversiteit en inclusie ontbreekt nog te vaak op de or-agenda. Dat blijkt uit een survey van de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) en SBI Formaat. Jammer, vinden NVMz-voorzitter Shirley Mathoera en SBI Formaat-trainer Coby Franken. ‘Je gunt het de or hier wél mee bezig te zijn.’

Lees verder

 • 21 juni 2023 Symposium Morele dilemma’s in de boardroom​

​Op 21 juni 2023 vond het Symposium Morele dilemma’s in de boardroom plaats in het SER-gebouw in Den Haag. Het was georganiseerd door de Alliantie Medezeggenschap en Governance & TIAS School for Business and Society. Aanleiding was het verschijnen van het boek Morele Dilemma’s in de Boardroom van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers.

Lees verder

 • Dorine Wekking is per 1 mei 2022 voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG)

De AMG is verheugd om Dorine Wekking als voorzitter te verwelkomen. Haar brede ervaring als toezichthouder en bestuurder en achtergrond in HR maakt dat zij bij uitstek geschikt is om bij te dragen aan het doel van AMG.

Dorine Wekking volgt Inge Brakman op die deze functie tot 1 januari 2022 heeft vervuld.

Lees het gehele persbericht.

 • Royal HaskoningDHV wint Driehoek 3D Trofee 2021/2022​

Royal HaskoningDHV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de partners (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de bestuurder(s).

Dit jaar zijn er drie organisaties genomineerd: Royal HaskoningDHV, ANWB B.V. en Thales Nederland B.V. Bij alle organisaties is de Governance Code leidend. Opvallend is dat alle drie convenanten-op-maat hebben gemaakt om onderlinge verhoudingen en doelstellingen te regelen. Dat geeft het overleg een stevige basis. Duurzaamheid is een belangrijk beleidsthema en men werkt er ook aantoonbaar aan. De drie genomineerden zijn zeer gelijkwaardig en de keuze was daarom niet eenvoudig. Toch is Royal HaskoningDHV unaniem gekozen als winnaar omdat daar in verhouding het structurele en informele overleg met alle stakeholders in de driehoek het meest verankerd is. Zij scoren ook het hoogst op een driehoek die actief is op strategisch niveau met robuust overleg.

Royal HaskoningDHV: Marie-Cecile Rossen (directeur HRM NL), Maikel Sterk (voorzitter OR) en Peter Blauwhoff (voorzitter RvC) Foto: Tonny Groen

Lees het gehele persbericht.
Lees hier het juryrapport.

Kijk het webinar terug van 23 november 2021.

 • AMG online Jaarcongres - dinsdag 23 november 2021 van 14.00 uur tot 16.00 uur

Het thema is:
Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs?
Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie

De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governancedriehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie, zeker in de tijd dat organisaties zich gesteld zien voor urgente eisen op het gebied van duurzaamheid.

De sprekers zijn Aukje Kuypers, Algemeen directeur van Kuijpers en Zakenvrouw van het jaar 2018, Cathy van Beek, Eigenaar Leading Sustainable Health Care en voormalig CMO UMC Radboud, en Coenraad Krijger, Director van IUCN NL. En zoals ieder jaar maakt de voorzitter van de jury, Pauline van der Meer Mohr, tijdens het congres de winnaar bekend van de Driehoek 3D Trofee. Lees meer>

 • Bekendmaking nominatie Driehoek 3D Trofee 2021/2022, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2021/2022, de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.  

De genomineerden zijn:

 • ANWB B.V.
 • Royal HaskoningDHV
 • Thales Nederland B.V.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op dinsdag 23 november 2021. Lees het gehele persbericht.

 • Woensdag 19 mei 2021: Webinar met de presentatie van het onderzoek: "Polderen op een wereldtoneel"- Een onderzoek naar de commissaris van de tussenholding die worstelt tussen formaliteit en substantie

De Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Register, Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg en Strategic Management Centre (SMC) presenteren op 19 mei binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

De kernvraag van het onderzoek luidt: “In welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen?” De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden. Tevens geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de samenwerking binnen de governancedriehoek (RvC, RvB en COR).

Lees meer in de agenda.

 • Webinar met als thema 'Crisiscommunicatie binnen de governancedriehoek'

Tijdens dit webinar op 31 maart 2021 hebben Eimerd Bult (Captain B777/787, Vice President Cockpit Crew, KLM Flight Operations) en Marloes Steenhuisen (Fysiotherapeut op de IC en Lid dagelijks bestuur ondernemingsraad bij UMC Utrecht) hun ervaringen gedeeld.

Eimerd Bult is ingegaan op het crew resource management binnen KLM dat er op neerkomt dat de input van alle betrokkenen nodig is om risico´s zo veel mogelijk uit te sluiten. Er is geen recht om te spreken, maar een plicht. Daar zijn de trainingen ook specifiek op gericht. Zijn presentatie vindt u hier.
Marloes Steenhuisen heeft haar ervaringen gedeeld over zowel het werken op een IC in Coronatijd als het in onzekere tijden snel schakelen binnen het overleg in de driehoek.

Via break out sessies en aan de hand van stellingen hebben de deelnemers hun kennis en ervaringen onderling gedeeld.

 • 23 februari 2021: Winnie Sorgdrager, voorzitter van Nationaal Register, overhandigde de publicatie ‘De governancedriehoek in bedrijf’ aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer

Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek´ die de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) organiseerde. Mariëtte Hamer noemt de nieuwe uitgave een waardevol naslagwerk waarin (voordrachts)commissarissen, bestuurders en ondernemingsraadsleden kunnen vinden wat er nodig is om hun werk goed te doen. Lees meer>

 • 25 november: Zuyderland wint Driehoek 3D Trofee 2020/2021, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

Zuyderland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. Naast Zuyderland zijn ook Alfa Top-Holding B.V. en Stedin Groep genomineerd. De keuze was niet eenvoudig maar bij Zuyderland is het structurele en informele overleg met alle stakeholders het meest verankerd. Lees het gehele persbericht.

De winnaar is bekend gemaakt tijdens een webinar van AMG op 25 november 2020

 • Bekendmaking nominatie Driehoek 3D Trofee 2020/2021 de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2020/2021; de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.  

De genomineerden zijn:

 • Alfa Top-Holding B.V.
 • Stedin Groep
 • Zuyderland

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op woensdag 25 november 2020.

Lees het gehele persbericht>

 • MZ Hackathon: praktische tips van 50 jongeren

Ruim vijftig enthousiaste jongeren namen deel aan de MZ Hackathon op 16 september over medezeggenschap. Tijdens deze hackathon doken jonge werknemers van de gemeente Amsterdam, uitgenodigd via de Sociaal-Economische Raad (SER), van UMC Utrecht en de Rijksoverheid een paar uur lang intensief op strategische vraagstukken die spelen binnen hun eigen organisaties. De groep van de SER boog zich over de praktische invulling van de taak van de SER als kenniscentrum voor medezeggenschap. De dag leverde frisse ideeën en nieuwe inzichten op, alhoewel de conclusie nog steeds was dat de combinatie jongeren en medezeggenschap nog geen dagelijkse realiteit is. AMG partners WissemaGroup, SER en CNV Jongeren hebben deze hackathon mogelijk gemaakt. Lees verder in het artikel van CNV Jongeren.

 • Bijeenkomst Denktank Alliantie Medezeggenschap en Governance over zorgsector

Eind juni organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) weer een fysieke bijeenkomst over het overleg van bestuur, toezicht en medezeggenschap in de zorgsector. Dit keer was het thema de complexiteit van medezeggenschap in de zorg en de grote regeldruk waar ook zorgtoezichthouders mee te maken hebben. 

Marius Buiting, directeur NVTZ, de toezichthouders in zorg en welzijn, hield hierover een boeiende inleiding. AMG-voorzitter, Inge Brakman, vroeg de deelnemers vanuit hun eigen achtergrond het gesprek met elkaar daarover te voeren. Tijdens de uitwisseling kwamen voorbeelden van het organiseren van zorg met diverse betrokkenen binnen de regio, zoals een gezondheidspact, naar voren. Bovendien werd het leren van elkaar en het versterken van de samenwerking, zowel binnen organisaties als met andere sectoren benadrukt. Door het toepassen van co-creatie ontstaan er mogelijkheden om de governance in de zorg beter te waarborgen.

De Alliantie wil de thema´s medezeggenschap en governance hoger op de agenda krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. AMG stelt dat een goed functionerende driehoek van medezeggenschap, toezicht en bestuur meerwaarde biedt voor de organisatie. Zo’n vier keer per jaar organiseert AMG een Denktank-bijeenkomst voor (voordrachts)commissarissen.

 • Weet de weg in de driehoek

Formele en informele contacten in de “Driehoek” bieden de or veel mogelijkheden op strategische informatie en invloed. De “Gouden Driehoek”: dat is de term voor de relaties tussen ondernemingsraad, bestuur en toezicht zoals de Raad van Commissarissen (RvC). Maar menige or heeft weinig tot geen contact met het toezicht. Daarmee kan de medezeggenschap veel kansen missen op strategische informatie en invloed. Niet iedere or is kennelijk op de hoogte van de formele contactmogelijkheden die de WOR biedt. Ook kan men het idee hebben dat direct contact met een commissaris niet zou “mogen” en dit altijd via de bestuurder moet. Dat is onjuist. 
Tineke de Rijk in OR magazine februari 2020. 
Lees het artikel>

 • Medezeggenschap hackathon zoekt deelnemers

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en CNV Jongeren organiseren op 12 mei 2020 een Medezeggenschap (MZ) hackathon. De hackaton biedt organisaties een mogelijkheid om jonge medewerkers te laten meedenken over een actueel organisatievraagstuk binnen hun organisatie. Het is tegelijkertijd een kans om de deelnemers enthousiast te maken voor medezeggenschap. Ook maken jongeren kennis met het bestuur en de Raad van Commissarissen. Lees meer>

 • De Volksbank N.V. wint Driehoek 3D Trofee

11 december 2019  – De Volksbank N.V. heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. Naast De Volksbank N.V. waren ook Unilever Nederland en Vitens N.V. genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij De Volksbank N.V. is het overleg in de Driehoek het meest verankerd en scoort men het hoogst op: actief op strategisch niveau. Unilever Nederland en Vitens N.V. zijn meer dan terecht genomineerd, en scoren ook op andere criteria bijzonder hoog.  Lees meer>

 • Benoeming Inge Brakman als voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance

​Op 11 december 2019 is Inge Brakman tijdens het eerste lustrumcongres benoemd als nieuwe voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Brakman volgt hierin Trude Maas op, die vanaf de oprichting deze rol vervulde. De Alliantie is verheugd dat ook de nieuwe voorzitter het thema omarmt en zelf actief is als commissaris op voordracht van de medezeggenschap. Brakman is actief als toezichthouder, voorzitter, adviseur en coach. Op dit moment onder andere als voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis, Lid RvT WNF, lid RvT Springtij, aanjager NL 2025, Lid RvC van de Nederlandse BV’s van Shell, DSM en Accenture. Lees meer>

 • Driehoek 3D Trofee 2019/2020 en jaarcongres 11 december 2019

De Alliantie Medezeggenschap & Governance heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2019/2020; de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op woensdag 11 december 2019. De genomineerden zijn: de Volksbank N.V., Unilever Nederland, Vitens N.V. Lees meer>

 • Denktank Voordrachtscommissarissen 

Column van Mariëtte Hamer, in OR Magazine juni 2019.
Lees meer>