Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Nieuws

  • Bijeenkomst Denktank Alliantie Medezeggenschap en Governance over zorgsector

Eind juni organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) weer een fysieke bijeenkomst over het overleg van bestuur, toezicht en medezeggenschap in de zorgsector. Dit keer was het thema de complexiteit van medezeggenschap in de zorg en de grote regeldruk waar ook zorgtoezichthouders mee te maken hebben. 

Marius Buiting, directeur NVTZ, de toezichthouders in zorg en welzijn, hield hierover een boeiende inleiding. AMG-voorzitter, Inge Brakman, vroeg de deelnemers vanuit hun eigen achtergrond het gesprek met elkaar daarover te voeren. Tijdens de uitwisseling kwamen voorbeelden van het organiseren van zorg met diverse betrokkenen binnen de regio, zoals een gezondheidspact, naar voren. Bovendien werd het leren van elkaar en het versterken van de samenwerking, zowel binnen organisaties als met andere sectoren benadrukt. Door het toepassen van co-creatie ontstaan er mogelijkheden om de governance in de zorg beter te waarborgen.

De Alliantie wil de thema´s medezeggenschap en governance hoger op de agenda krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. AMG stelt dat een goed functionerende driehoek van medezeggenschap, toezicht en bestuur meerwaarde biedt voor de organisatie. Zo’n vier keer per jaar organiseert AMG een Denktank-bijeenkomst voor (voordrachts)commissarissen.

  • Weet de weg in de driehoek

Formele en informele contacten in de “Driehoek” bieden de or veel mogelijkheden op strategische informatie en invloed. De “Gouden Driehoek”: dat is de term voor de relaties tussen ondernemingsraad, bestuur en toezicht zoals de Raad van Commissarissen (RvC). Maar menige or heeft weinig tot geen contact met het toezicht. Daarmee kan de medezeggenschap veel kansen missen op strategische informatie en invloed. Niet iedere or is kennelijk op de hoogte van de formele contactmogelijkheden die de WOR biedt. Ook kan men het idee hebben dat direct contact met een commissaris niet zou “mogen” en dit altijd via de bestuurder moet. Dat is onjuist. 
Tineke de Rijk in OR magazine februari 2020. 
Lees het artikel>

  • Medezeggenschap hackathon zoekt deelnemers

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) en CNV Jongeren organiseren op 12 mei 2020 een Medezeggenschap (MZ) hackathon. De hackaton biedt organisaties een mogelijkheid om jonge medewerkers te laten meedenken over een actueel organisatievraagstuk binnen hun organisatie. Het is tegelijkertijd een kans om de deelnemers enthousiast te maken voor medezeggenschap. Ook maken jongeren kennis met het bestuur en de Raad van Commissarissen. Lees meer>

  • De Volksbank N.V. wint Driehoek 3D Trofee

11 december 2019  – De Volksbank N.V. heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. Naast De Volksbank N.V. waren ook Unilever Nederland en Vitens N.V. genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij De Volksbank N.V. is het overleg in de Driehoek het meest verankerd en scoort men het hoogst op: actief op strategisch niveau. Unilever Nederland en Vitens N.V. zijn meer dan terecht genomineerd, en scoren ook op andere criteria bijzonder hoog.  Lees meer>

  • Benoeming Inge Brakman als voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance

​Op 11 december 2019 is Inge Brakman tijdens het eerste lustrumcongres benoemd als nieuwe voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Brakman volgt hierin Trude Maas op, die vanaf de oprichting deze rol vervulde. De Alliantie is verheugd dat ook de nieuwe voorzitter het thema omarmt en zelf actief is als commissaris op voordracht van de medezeggenschap. Brakman is actief als toezichthouder, voorzitter, adviseur en coach. Op dit moment onder andere als voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis, Lid RvT WNF, lid RvT Springtij, aanjager NL 2025, Lid RvC van de Nederlandse BV’s van Shell, DSM en Accenture. Lees meer>

  • Driehoek 3D Trofee 2019/2020 en jaarcongres 11 december 2019

De Alliantie Medezeggenschap & Governance heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2019/2020; de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op woensdag 11 december 2019. De genomineerden zijn: de Volksbank N.V., Unilever Nederland, Vitens N.V. Lees meer>

  • Denktank Voordrachtscommissarissen 

Column van Mariëtte Hamer, in OR Magazine juni 2019.
Lees meer>