Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie