Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Voor toezichthouders en dagelijks bestuur

Toezichthouders en dagelijks bestuurders bieden het medezeggenschapsorganen in hun organisatie regelmatig een helpende hand bij het zoeken van een goede kandidaat voor een voordracht. Zorgvuldigheid is hierbij geboden. Diverse organisaties kunnen dit ondersteunen. Zij doen daarbij volop recht aan de bevoegdheid van het medezeggenschapsorgaan om eigen afwegingen te maken bij het vinden van een geschikte kandidaat.

NR de governance expert

NR kan ondernemingsraden, bestuurders en leden van een raad van toezicht ondersteunen met de werving en selectie van voordrachtscommissarissen. NR put hiervoor uit een eigen kandidatenbestand en een breed netwerk. Adviseurs van NR zijn vertrouwde en ervaren gesprekspartners, die u ondersteunen bij het zoeken van een geschikte voordrachtscommissaris. Meer informatie: www.nrgovernance.nl