Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Publicaties

Via thema's op deze website leest u artikelen over de thema's 'Medezeggenschap en Good Governance', 'De voordrachtscommissaris' en 'Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht'.

De initiatiefnemers van de Alliantie Medezeggenschap en Governance brengen ook verschillende publicaties uit over medezeggenschap of aanverwante onderwerpen:

Poldering on a World Stage

A study of supervisory directors of intermediate holding companies struggling between formality and substance. 

The Alliance for Employee Participation & Governance (Alliantie Medezeggenschap & Governance) aims to be a source of recent, relevant articles, publications, research and meetings on the subject of participation and governance for works councils, nominated supervisory directors and other interested representatives of management and supervisory bodies.

Strategic Management Centre initiated this study. This publication was produced in cooperation with NR Governance, the Alliance for Employee Participation and Governance, the MNO Foundation (Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg) and the Social and Economic Council (SER). 

This English version is an online publication, the Dutch version is also available in hardcopy via NR Governance.

Polderen op een wereldtoneel: Een onderzoek naar de commissaris van de tussenholding die worstelt tussen formaliteit en substantie

De Sociaal-Economische Raad (SER), NR de governance expert (NR), Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) en Strategic Management Centre (SMC) presenteerden op 19 mei 2021 binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern. De kernvraag van het onderzoek luidt: “In welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen?” 

De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor (aspirant-) commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden. Zo is er grote variatie in de substantie van het toezicht; dat is de mate waarin het toezicht op tussenholdings naar de letter en de geest voldoet aan geldende codes voor goed bestuur:

Daarnaast geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de diverse stakeholders, zoals de commissarissen, voorzitter van de raad, medezeggenschap, bestuur, aspirant-commissarissen, aandeelhouders en wetgevers en beleidsmakers.

Deze publicatie is te bestellen via de site van NR de governance expert.

De governancedriehoek in bedrijf: Hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpt

Deze publicatie zet alle regels en gebruiken van het overleg binnen de driehoek voor u op een rij en geeft tips voor de praktijk. Ook maakt u kennis met de genomineerden en winnaars van de Driehoek 3D Trofee van de afgelopen jaren.

We hopen dat deze publicatie u insprireert om te investeren in deze driehoek. Alle veranderingen die bedrijven en organisaties de komende tijd te wachten staan, zullen uitdagend zijn voor bestuurders, toezichthouders en medewerkers. Dat vraagt om een goed onderling fundament. 

Deze publicatie is te bestellen via de site van NR de governance expert.

Strategische medezeggenschap

De Driehoek 3D Trofee: de praktijk van het overleg tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht. Door Tonny Groen-van der Munnik en Tineke de Rijk. Uitgave december 2020 AMG/FNV

Deze PDF is interactief. Door de klikbare inhoudsopgave komt u direct op de pagina van uw keuze. Via de ‘home-button’ keert u weer terug naar de inhoudsopgave. Ook de internet- en e-mailadressen zijn klikbaar.

Tussen 2017 en 2020 is de ‘driehoek van overleg’ van elf organisaties beschreven en beoordeeld voor de Driehoek 3D Trofee, een prijs van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). In alfabetische volgorde: Alfa Top-Holding, Danone Nederland, FrieslandCampina, KPN, de Lichtenvoorde, Stedin, Tata Steel Nederland, Unilever Nederland, Vitens, de Volksbank, Zuyderland.

“Strategische medezeggenschap” bevat inspirerende praktijkvoorbeelden. Ze geven een beeld van structureel informeel en formeel overleg tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur. Overleg dat leidt tot duurzame bedrijfsvoering.

Al deze voorbeelden komen uit de cases die compleet met juryrapporten in de bijlage van deze PDF zijn opgenomen. Klik hier voor een versie in PDF

Drie Raden Magazine Special

Lees dit magazine over het belang van een goede relatie tussen Raad van Bestuur, ondernemingsraad en Raad van Commissarissen of Toezicht. 

Met een interview met ‘multicommissaris’ Margot Scheltema over het belang van vertrouwen, een column van SCP-directeur Kim Putters, een artikel over medezeggenschap in de zorg, een portret van de twee genomineerde bedrijven voor de Driehoek 3D Trofee FrieslandCampina en Tata Steel Nederland en een verhaal over het driehoeksoverleg met Stedin. Verder ook Feiten & Cijfers en Tips & Tricks.

Het magazine is een eenmalige uitgave van de Alliantie Medezeggenschap & Governance. Klik hier voor een versie in PDF

OR & Commissaris special

Een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen is van levensbelang. Het zorgt voor draagvlak, draagt bij aan de productiviteit en aan innovatie en beperkt het verloop van personeel. Dat is de centrale boodschap van het speciale magazine dat op 14 december 2016 is geïntroduceerd tijdens het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance in het SER-gebouw. Lees het magazine (PDF)

Het wordt wel de gouden driehoek van de onderneming genoemd: bestuur, toezicht en medezeggenschap. In de link van toezicht en medezeggenschap valt nog veel te winnen. De commissaris verkeert in een vergelijkbare positie als de ondernemingsraad, zijn taken en belangen zijn goed vergelijkbaar. Beide houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Ze moeten meedenken én kritisch zijn. En ze moeten ook zelf ervoor zorgen dat ze voldoende geïnformeerd zijn.

In deze special staat informatie over hoe bestuur, toezicht en medezeggenschap samen kunnen optrekken. Commissarissen, bestuurders en OR-leden zijn geïnterviewd over hun ervaringen en sociale partners geven hun visie. Ook staan in deze special tips en tricks en een handig overzicht van de wet- en regelgeving op dit gebied. De Special OR & Commissaris is een eenmalige digitale uitgave van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. De Alliantie is een initiatief van de SER, NR, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, St. À Propos, VCP en WissemaGroup.

Publicaties NR

Bij toezicht in het onderwijs of de zorg moet met andere regelgeving, maar ook met een andere maatschappelijke context rekening gehouden worden dan bijvoorbeeld bij toezicht in grote beursgenoteerde ondernemingen. Ook de rol van de medezeggenschap verschilt. Om toezichthouders hierover goed te informeren heeft het Nationaal Register diverse toolkits samengesteld. Ook voor ondernemingsraden kan dit nuttig materiaal zijn. Specifiek over governance en medezeggenschap is er bovendien de uitgave ‘Invloed op toezicht’ gemaakt. Alle toolkits zijn te bestellen via de site van NR de governance expert.

Adviezen SER

Als belangrijk adviesorgaan van de regering heeft de SER de wettelijke taak de medezeggenschap in de onderneming te bevorderen. Hiertoe is een speciale commissie (Commissie Bevordering Medezeggenschap) opgericht, waarin sociale partners vertegenwoordigd zijn. De Sociaal Economische Raad (SER) brengt met enige regelmaat adviezen uit over de toekomst van de medezeggenschap. De notitie ‘Medezeggenschap: ontwikkelingen in de 21e eeuw’ is een verkennende notitie die in 2012 op verzoek van de SER is verschenen. Hierin worden ook in relatie tot governancevraagstukken conclusies getrokken en ideeën en denkrichtingen benoemd.