Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Publicaties

Via thema's op deze website leest u artikelen over de thema's 'Medezeggenschap en Good Governance', 'De voordrachtscommissaris' en 'Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht'.

De initiatiefnemers van de Alliantie Medezeggenschap en Governance brengen ook verschillende publicaties uit over medezeggenschap of aanverwante onderwerpen:

De governancedriehoek in bedrijf: Hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpt

Op 12 november 2020 presenteert de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) de publicatie over de samenwerking in de governancedriehoek gevormd door bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. In de publicatie gaat de aandacht, naast het algemene kader, uit naar de drie een-op-een relaties in de driehoek en de samenwerking van de drie partijen gezamenlijk. Binnenkort meer over de bijeenkomst in de agenda.

Drie Raden Magazine Special

Lees dit magazine over het belang van een goede relatie tussen Raad van Bestuur, ondernemingsraad en Raad van Commissarissen of Toezicht. 

Met een interview met ‘multicommissaris’ Margot Scheltema over het belang van vertrouwen, een column van SCP-directeur Kim Putters, een artikel over medezeggenschap in de zorg, een portret van de twee genomineerde bedrijven voor de Driehoek 3D Trofee FrieslandCampina en Tata Steel Nederland en een verhaal over het driehoeksoverleg met Stedin. Verder ook Feiten & Cijfers en Tips & Tricks.

Het magazine is een eenmalige uitgave van de Alliantie Medezeggenschap & Governance. (Klik hier voor een versie in PDF)

OR & Commissaris special 

Een goede relatie en dialoog tussen ondernemingsraad en commissarissen is van levensbelang. Het zorgt voor draagvlak, draagt bij aan de productiviteit en aan innovatie en beperkt het verloop van personeel. Dat is de centrale boodschap van het speciale magazine dat op 14 december 2016 is geïntroduceerd tijdens het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance in het SER-gebouw. Lees het magazine (PDF)

Het wordt wel de gouden driehoek van de onderneming genoemd: bestuur, toezicht en medezeggenschap. In de link van toezicht en medezeggenschap valt nog veel te winnen. De commissaris verkeert in een vergelijkbare positie als de ondernemingsraad, zijn taken en belangen zijn goed vergelijkbaar. Beide houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Ze moeten meedenken én kritisch zijn. En ze moeten ook zelf ervoor zorgen dat ze voldoende geïnformeerd zijn.

In deze special staat informatie over hoe bestuur, toezicht en medezeggenschap samen kunnen optrekken. Commissarissen, bestuurders en OR-leden zijn geïnterviewd over hun ervaringen en sociale partners geven hun visie. Ook staan in deze special tips en tricks en een handig overzicht van de wet- en regelgeving op dit gebied. De Special OR & Commissaris is een eenmalige digitale uitgave van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. De Alliantie is een initiatief van de SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, St. À Propos, VCP en WissemaGroup.

Publicaties Nationaal Register

Bij toezicht in het onderwijs of de zorg moet met andere regelgeving, maar ook met een andere maatschappelijke context rekening gehouden worden dan bijvoorbeeld bij toezicht in grote beursgenoteerde ondernemingen. Ook de rol van de medezeggenschap verschilt. Om toezichthouders hierover goed te informeren heeft het Nationaal Register diverse toolkits samengesteld. Ook voor ondernemingsraden kan dit nuttig materiaal zijn. Specifiek over governance en medezeggenschap is er bovendien de uitgave ‘Invloed op toezicht’ gemaakt. Alle toolkits zijn te bestellen via de site van het Nationaal Register.

Adviezen SER

Als belangrijk adviesorgaan van de regering heeft de SER de wettelijke taak de medezeggenschap in de onderneming te bevorderen. Hiertoe is een speciale commissie (Commissie Bevordering Medezeggenschap) opgericht, waarin sociale partners vertegenwoordigd zijn. De Sociaal Economische Raad (SER) brengt met enige regelmaat adviezen uit over de toekomst van de medezeggenschap. De notitie ‘Medezeggenschap: ontwikkelingen in de 21e eeuw’ is een verkennende notitie die in 2012 op verzoek van de SER is verschenen. Hierin worden ook in relatie tot governancevraagstukken conclusies getrokken en ideeën en denkrichtingen benoemd.