Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

Vacature voorzitter van de Alliantie Medezeggenschap en Governance

De Alliantie Medezeggenschap en Governance zoekt een nieuwe voorzitter.

De SER en NR Governance hebben in 2015 de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) opgericht. Op dit moment zijn daarnaast AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten | Mediators en WissemaGroup betrokken. Vanaf 2022 zal ook de NVMz toetreden. AMG is een platform dat zich sterk maakt voor robuust overleg in de governancedriehoek waarin de dialoog tussen bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap bijdraagt aan het goed functioneren van de onderneming.

Lees meer op de website van NR de governance expert

Nieuws

  • Royal HaskoningDHV wint Driehoek 3D Trofee 2021/2022

Royal HaskoningDHV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de partners (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de bestuurder(s). 

Dit jaar waren er drie organisaties genomineerd: Royal HaskoningDHV, ANWB B.V. en Thales Nederland B.V. Bij alle organisaties is de Governance Code leidend.

Opvallend is dat alle drie convenanten-op-maat hebben gemaakt om onderlinge verhoudingen en doelstellingen te regelen. 

Lees het gehele persbericht.

Meer nieuws>