Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

De Alliantie Medezeggenschap & Governance

‘Het debat over de noodzaak van dialoog tussen ondernemingsraad (OR), bestuur en commissarissen is anno 2024 nog steeds zeer actueel. Met de Alliantie Medezeggen-schap en Governance (AMG) willen we daarin een koploperspositie innemen. Geen gesprek vanuit de eigen posities en instituties meer, maar samen om tafel, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met respect voor ieders rol.

De Alliantie probeert het bewustzijn over het belang van de ‘driehoekdialoog’ verder te stimuleren door denktankbijeenkomsten. ‘Zulke bijeenkomsten zijn er bijvoorbeeld voor voordrachtscommissarissen: commissarissen die zijn benoemd op voordracht van de OR. Vanaf het moment van hun benoeming zijn ze ‘gewoon’ commissaris, maar door de manier waarop hun benoeming tot stand is gekomen, hebben deze commissarissen vaak wel de meeste affiniteit met medezeggenschap. We hebben OR’en de afgelopen jaren ook gestimuleerd gebruik te maken van hun voordrachtrecht. Bij grote, beurs-genoteerde bedrijven en kleine bedrijven en organisaties gebeurt dat al vaak, maar een grote groep middenbedrijven doet nog steeds te weinig met voordrachtcommissarissen. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren aandacht gevraagd via de best practice voor de Driehoek 3D Trofee.’

Over ons>

 

Nieuws

NXP Semiconductors Netherlands BV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

De prijs wordt voor het zevende jaar op rij uitgereikt. Dit jaar zijn genomineerd: Holland Colours NV Emeia locatie Apeldoorn, NXP Semiconductors Netherlands BV en het Spaarne Gasthuis. Organisaties uit heel verschillende sectoren en met onderling anders vormgegeven overleg. De jury was blij verrast met de drie prachtige openbare genomineerde cases. Deze organisaties voldoen aan de criteria en zijn een bron van inspiratie voor andere ondernemingen. 

lees verder>

meer nieuws>

Foto vlnr: Henk Volberda, Voordrachtscommissaris
Mohamed Hussein, Voorzitter OR
Jean Schreurs, Executive Director 

(foto: Tonny Groen)