Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

Nieuws

25 november: Zuyderland wint Driehoek 3D Trofee 2020/2021, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

Zuyderland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. Naast Zuyderland zijn ook Alfa Top-Holding B.V. en Stedin Groep genomineerd. De keuze was niet eenvoudig maar bij Zuyderland is het structurele en informele overleg met alle stakeholders het meest verankerd. 

De winnaar is bekend gemaakt tijdens een webinar van AMG op 25 november 2020

Lees meer>

Meer nieuws>