Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

 hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruit helpt.

23 februari 2021 heeft Winnie Sorgdrager, voorzitter van Nationaal Register, de publicatie overhandigd aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governancedriehoek´ die de Alliantie Medezeggenschap en Governance organiseerde. Mariëtte Hamer noemt de nieuwe uitgave een waardevol naslagwerk waarin (voordrachts)commissarissen, bestuurders en ondernemingsraadsleden kunnen vinden wat er nodig is om hun werk goed te doen. Lees meer>

Nieuws

Webinar woensdag 19 mei met de presentatie van het onderzoek: "Polderen op een wereldtoneel"- Een onderzoek naar de commissaris van de tussenholding die worstelt tussen formaliteit en substantie

De Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Register, Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg en Strategic Management Centre (SMC) presenteren op 19 mei binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

De kernvraag van het onderzoek luidt: “In welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen?” De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden. Tevens geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de samenwerking binnen de governancedriehoek (RvC, RvB en COR).

Lees meer en meld u aan>

Meer nieuws>