Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

Nieuws

  • Royal HaskoningDHV wint Driehoek 3D Trofee 2021/2022

Royal HaskoningDHV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de partners (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de bestuurder(s).

Dit jaar zijn er drie organisaties genomineerd: Royal HaskoningDHV, ANWB B.V. en Thales Nederland B.V. Bij alle organisaties is de Governance Code leidend. Opvallend is dat alle drie convenanten-op-maat hebben gemaakt om onderlinge verhoudingen en doelstellingen te regelen. Dat geeft het overleg een stevige basis. Duurzaamheid is een belangrijk beleidsthema en men werkt er ook aantoonbaar aan. De drie genomineerden zijn zeer gelijkwaardig en de keuze was daarom niet eenvoudig. Toch is Royal HaskoningDHV unaniem gekozen als winnaar omdat daar in verhouding het structurele en informele overleg met alle stakeholders in de driehoek het meest verankerd is. Zij scoren ook het hoogst op een driehoek die actief is op strategisch niveau met robuust overleg.

Lees het gehele persbericht.

Meer nieuws>