Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

 hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruit helpt.

Nieuws

De nieuwe uitgave van de Alliantie Medezeggenschap en Governance
De governancedriehoek in bedrijf: Hoe de samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpt. 

23 februari heeft Winnie Sorgdrager, voorzitter van Nationaal Register, de publicatie overhandigd aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governancedriehoek´ die de Alliantie Medezeggenschap en Governance organiseerde. Mariëtte Hamer noemt de nieuwe uitgave een waardevol naslagwerk waarin (voordrachts)commissarissen, bestuurders en ondernemingsraadsleden kunnen vinden wat er nodig is om hun werk goed te doen. Lees meer>

Meer nieuws>