Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Medezeggenschap en good governance

Naast aandeelhouders zijn medewerkers belangrijke stakeholders: zij hebben het recht om invloed uit te oefenen op het bestuur van hun onderneming. Hoe draagt dit bij aan good governance?

Verder lezen >

De voordrachtscommissaris

Een commissaris, die voorgedragen wordt door het personeel, heeft een bijzondere taak en positie. Waar kunnen OR en kandidaat op letten tijdens de kandidaatstelling? En wat betekent het om voordrachtscommissaris te zijn?

Verder lezen >

Een actieve dialoog tussen medezeggenschap en toezicht

Een actieve dialoog vorm geven tussen medezeggenschap en toezichthouder is een uitdaging, die in veel meer organisaties opgepakt kan worden. Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? 

Verder lezen >

NV Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen

NV Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee 2022/2023 gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

Voor het 6e jaar zijn er organisaties genomineerd, dit jaar NV Eneco, Avans Hogeschool en Havenbedrijf Rotterdam N.V. Organisaties uit heel verschillende sectoren en met onderling anders vormgegeven overleg. De jury was blij verrast met de drie prachtige openbare genomineerde cases. Deze organisaties voldoen ruim aan de criteria en zijn een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties.

Op de Driehoek 3D Trofee staan drie kernbegrippen afgedrukt: dialoog, diversiteit en duurzaamheid. Duurzaamheid springt er uit dit jaar, alle drie de organisaties zijn zeer actief bezig om op dit punt daadwerkelijk het verschil te maken. Bij alle drie spelen Commissarissen op voordracht van de medezeggenschap een cruciale rol.

Lees verder> 

Nieuws

Save the date, 21 november 2023 AMG Jaarcongres!

Samen bouwen aan de toekomst van werk,
Dilemma’s voor de governancedriehoek

Binnenkort meer informatie.

Lees ondertussen het verslag van ons vorige jaarcongres op 23 november 2022

‘We moeten ons meer durven uitspreken in de governancedriehoek!’

Durf vaste patronen en systemen te doorbreken

Bestuurders, commissarissen en leden van ondernemingsraden moeten ‘constructief schuren’ en samenwerken in de governancedriehoek, zo kwam naar voren tijdens het achtste congres van de Alliantie Medezeggenschap & Governance. Over de kracht van kwetsbaarheid, mensgericht denken en doen, het ongezegde durven zeggen en vooral persoonlijk leiderschap: ‘Onderzoek je eigen blinde vlekken en denkfouten.’

Lees het verslag>