Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Over ons

Initiatief voor deze website is genomen door NR de governance expert met de Stichting A Propos. De website is in november 2014 gelanceerd door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

De Alliantie Medezeggenschap en Governance wil voor ondernemingsraden, voordrachtscommissarissen en andere geïnteresseerde vertegenwoordigers uit besturen en toezichthoudende organen een vindplaats zijn van recente, relevante artikelen, publicaties, onderzoek en bijeenkomsten over het thema medezeggenschap en governance. Daarnaast heeft de website de ambitie om alle betrokkenen bij het thema ‘medezeggenschap en governance’ te voorzien van nuttige tips, informatie en voorbeelden van goede praktijken. Dat betekent dat de website regelmatig aangevuld wordt.

De SER en NR hebben in 2015 het initiatief genomen tot oprichting van de Alliantie Medezeggenschap en Governance; inmiddels nemen diverse partijen er aan deel. Naast de SER en NR zijn onder meer AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NCD, NVMz, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup betrokken. Doel is om te komen tot een meer actieve rol van de medezeggenschap bij de samenstelling van de raden van toezicht/commissarissen. Ook willen partijen de dialoog in organisaties tussen toezichthouder en medezeggenschap stimuleren en de positie van de voordrachtscommissaris versterken. Dorine Wekking is sinds 2022 onafhankelijk voorzitter van AMG.

Activiteiten van de Alliantie zullen op de website een prominente plaats krijgen (zie ook de agenda op deze website). Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan relevante bijeenkomsten en workshops van andere partijen, alsmede aan interessante publicaties en artikelen, die een directe relatie hebben met het onderwerp.

Lees het jaarplan van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.