Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

Dinsdag 23 november 2021

AMG Online Jaarcongres met als thema:
Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs?
Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie

De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governancedriehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie, zeker in de tijd dat organisaties zich gesteld zien voor urgente eisen op het gebied van duurzaamheid. 

Als uitvloeisel van de Corona-pandemie is het congres digitaal bij te wonen. De zaal is alleen toegankelijk voor sprekers, genomineerde organisaties en partners van AMG.
 
Sprekers
Mariëtte Hamer, Voorzitter van de SER, opent het congres.
Aukje Kuypers, Algemeen directeur van Kuijpers en Zakenvrouw van het jaar 2018, Cathy van Beek, Eigenaar Leading Sustainable Health Care en voormalig CMO UMC Radboud, en Coenraad Krijger, Director van IUCN NL, vertellen hoe zij in nauwe samenwerking met alle stakeholders, waaronder medezeggenschap en toezichthouders, duurzaamheid hebben weten te vertalen naar hun werk en organisatie en daarmee klanten, medewerkers en zichzelf hebben weten te enthousiasmeren, mobiliseren en verrijken.
 
Uitreiking Driehoek 3D Trofee
Zoals ieder jaar maakt de voorzitter van de jury, Pauline van der Meer Mohr, tevens voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, tijdens het congres de winnaar bekend van de prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur. Zij presenteert de casebeschrijvingen van de genomineerden, het juryoordeel en reikt de Driehoek 3D Trofee uit. De genomineerden van 2021 zijn ANWB B.V., Royal HaskoningDHV en Thales Nederland B.V. Lees meer over de winnaar van 2021-2022: Royal Haskoning DHV.

Bekijk het webinar:

 

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.