Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

Jaarcongres dinsdag 21 november 2023 - congresverslag

Samen Bouwen aan de Toekomst van Werk: Dilemma’s voor de governancedriehoek

We leven in een sterk veranderende omgeving met grote technologische ontwikkelingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan organisaties als het gaat om  milieu en duurzaamheid; tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw klanten, medewerkers en andere stakeholders? We zien ook dat steeds meer jonge mensen met een vorm van burn out te maken hebben en we zien een toenemende polarisatie. Hoe balanceer je al deze uitdagingen en is er een aanpak te formuleren die ondersteunend is? Wat staat ons als bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap te doen? In hoeverre zitten we vast in oude ‘systemen’ die belemmerend zijn om nieuw denken te omarmen en zo ja, wat moeten we dan loslaten om een antwoord te vinden? Bijvoorbeeld: hoe kan je in de zorg arbeidspotentieel aanboren dat mogelijk niet de juiste diploma’s heeft maar wel gemotiveerd is om aan de slag te gaan? Of hoe moeten we omgaan met alle regels en regulering waardoor veel tijd gaat naar administratieve taken i.p.v. het ‘echte’ werk? Welke keuzes kun je of moet je maken voor jouw bedrijf om met alle veranderingen om te gaan? Hoe doen andere organisaties dat?

Lees hier het congresverslag.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NR Governance, NCD, NVMz, SER, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup.