Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

31 maart 2022

Seminar 'Duurzaamheid op de agenda'

Op donderdag 31 maart organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) bij de SER in Den Haag een seminar met als thema ‘’Duurzaamheid op de agenda’’. Hoe zorg je ervoor dat in een tussenholding duurzaamheidsvraagstukken geagendeerd worden? Een actuele vraag die relevant is voor zowel de raad van commissarissen als de medezeggenschap.
 
Een belangrijke rol van iedere RvC is het borgen van de lange termijnvisie van de onderneming. Een onderneming dient vooruit te kijken en een inschatting te maken van de impact van haar doen of nalaten vanuit sociaal-maatschappelijk- en ecologisch oogpunt. Dit is ook van belang voor de medezeggenschap in zijn zorg voor het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.
Duurzaamheid is als onderwerp nog relevanter geworden nu er voor grote ondernemingen vanaf 2023 voorschriften zullen gelden voor het rapporteren over duurzaamheid.

Tijdens het seminar werd voortgebouwd op de resultaten van het eerder gepubliceerde onderzoek Polderen op een wereldtoneel. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om als commissaris meer inhoudelijke onderwerpen te agenderen in de RvC-vergaderingen op het niveau van de tussenholding. Binnen de governancedriehoek kunnen deze onderwerpen gelijktijdig geagendeerd worden in het samenspel met de medezeggenschap. 

Aan het einde van het seminar werd de Engelse vertaling van het onderzoek Polderen op een wereldtoneel gepresenteerd, zodat ook de niet-Nederlandse bestuurders, commissarissen, medezeggenschapsorganen en overige geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het onderzoek.

Programma

Klik hier voor het volledige programma.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

 

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.