Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

Woensdag 19 mei 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur

Webinar met de presentatie van het onderzoek: "Polderen op een wereldtoneel"- Een onderzoek naar de commissaris van de tussenholding die worstelt tussen formaliteit en substantie

De Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Register, Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg en Strategic Management Centre (SMC) presenteren op 19 mei binnen de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een uniek onderzoek over de specifieke uitdagingen voor (raden van) commissarissen van (Nederlandse) tussenholdings die onderdeel uitmaken van een internationaal concern.

De kernvraag van het onderzoek luidt: “In welke mate sluit de invulling van het interne toezicht op tussenholdings aan bij de verwachtingen en standaarden zoals verwoord in verschillende codes, en hoe valt eventuele variatie in de invulling van het interne toezicht te begrijpen?” De studie levert opzienbarende resultaten op die van betekenis kunnen zijn voor commissarissen, bestuurders, ondernemingsraadsleden en overige geïnteresseerden. Tevens geeft het rapport concrete aanbevelingen voor de samenwerking binnen de governancedriehoek (RvC, RvB en COR).

Programma
We hebben een interactief programma voor u samengesteld met mr. Inge Brakman, voorzitter van AMG en commissaris, als dagvoorzitter. We starten de bijeenkomst met een presentatie van het onderzoek door dr. Ludwig Hoeksema (SMC), waarna mr. Jacques Schraven (oud-voorzitter VNO-NCW en commissaris) en COR leden Johannes Vegter BSc. (voorzitter COR Thales) en Bas Rietkerk BSc. (secretaris COR Thales) geïnterviewd worden. In het tweede deel van de middag gaan we nader in op het thema tijdens de online break-outsessies, zie hiervoor het programma. Mr. Jacqueline Prins MA (algemeen secretaris SER) en mr. Winnie Sorgdrager (Minister van Staat en commissaris) zullen de bijeenkomst afsluiten met een gesprek over het onderzoek.

Aanmelden is niet meer mogelijk, het webinar komt nog wel online beschikbaar.
Klik voor het gehele programma

Bestel het boekje via deze link.


Dinsdag 1 juni 2021 van 16.30 uur tot 21.00 uur

Masterclass commissarissen, bestuurders en OR aan één tafel - constructief overleg bij goed en bij slecht weer

Deze masterclass, gegeven door Annelies de Groot en Joost van Mierlo en georganiseerd door Nationaal Register, is bedoeld voor commissarissen/ toezichthouders, bestuurders en leden van de (C)OR; de drie partijen in de governance driehoek. 

Bestuurders en OR komen elkaar tegen in overlegvergaderingen, commissarissen en bestuurders in RvC/RvT-vergaderingen. En voordrachtcommissarissen en OR spreken elkaar ook informeel regelmatig. In het bedrijfsleven en in de (semi)publieke sector is dit inmiddels een vast gegeven. Maar nog niet overal is het gebruikelijk dat de drie partijen gezamenlijk aan tafel zitten – de RvC (of RvT) én de RvB én de (C)OR. Deze masterclass benadrukt het belang van regelmatig overleg van alle partijen tegelijk. En hoe dit de organisatie kan dienen.  

In de Corporate Governance Code staan lange termijn waardecreatie en cultuur centraal gesteld. Twee onderwerpen die perfect passen in het overleg van de governance driehoek.   

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wettelijke basis van de governance driehoek;
  • Onderwerpen die in de driehoek aan de orde kunnen komen;
  • Voorwaarden voor een relevant overleg in de driehoek;
  • Het belang van rolzuiverheid van de drie gremia afzonderlijk – om te vermijden dat men ongemerkt “op elkaars stoel gaat zitten”;
  • Sharing best & bad practices om interactief de governance driehoek relevant te maken voor de eigen organisatie.

Na het volgen van deze masterclass hebben de deelnemers voldoende handvatten gekregen over hoe de governance driehoek in de praktijk kan werken en de eigen organisatie kan versterken.

Aanmelden voor deze masterclass via de site van Nationaal Register
 

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.