Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

Dinsdag 23 november 2021 van 14.00 uur tot 16.00 uur

AMG Online Jaarcongres met als thema:
Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs?
Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie

De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governancedriehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie, zeker in de tijd dat organisaties zich gesteld zien voor urgente eisen op het gebied van duurzaamheid. 

Als uitvloeisel van de Corona-pandemie is het congres digitaal bij te wonen. De zaal is alleen toegankelijk voor sprekers, genomineerde organisaties en partners van AMG.
 
Sprekers
Mariëtte Hamer, Voorzitter van de SER, opent het congres.
Aukje Kuypers, Algemeen directeur van Kuijpers en Zakenvrouw van het jaar 2018, Cathy van Beek, Eigenaar Leading Sustainable Health Care en voormalig CMO UMC Radboud, en Coenraad Krijger, Director van IUCN NL, vertellen hoe zij in nauwe samenwerking met alle stakeholders, waaronder medezeggenschap en toezichthouders, duurzaamheid hebben weten te vertalen naar hun werk en organisatie en daarmee klanten, medewerkers en zichzelf hebben weten te enthousiasmeren, mobiliseren en verrijken.
 
Uitreiking Driehoek 3D Trofee
Zoals ieder jaar maakt de voorzitter van de jury, Pauline van der Meer Mohr, tevens voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, tijdens het congres de winnaar bekend van de prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur. Zij presenteert de casebeschrijvingen van de genomineerden, het juryoordeel en reikt de Driehoek 3D Trofee uit.

De genomineerden van 2021 zijn ANWB B.V., Royal HaskoningDHV en Thales Nederland B.V.
 
Aanmelden voor het congres
Het AMG jaarcongres vindt plaats op dinsdag 23 november van 14.00 uur tot 16.00 uur en kunt u online bijwonen.

Klik hier om u aan te melden.

Stuur deze uitnodiging ook door aan uw bestuurder, commissaris of OR lid en neem gezamenlijk deel aan de bijeenkomst.
 
Maand van de Strategische Medezeggenschap

Het jaarcongres van de Alliantie voor Medezeggenschap en Governance maakt onderdeel uit van de maand voor de Strategische Medezeggenschap.

 

Dinsdag 30 november 2021 van 16.30 uur tot 21.00 uur

Masterclass commissarissen, bestuurders en OR aan één tafel - constructief overleg bij goed en bij slecht weer

Deze masterclass, gegeven door Annelies de Groot en Joost van Mierlo en georganiseerd door Nationaal Register, is bedoeld voor commissarissen/ toezichthouders, bestuurders en leden van de (C)OR; de drie partijen in de governance driehoek. 

Bestuurders en OR komen elkaar tegen in overlegvergaderingen, commissarissen en bestuurders in RvC/RvT-vergaderingen. En voordrachtcommissarissen en OR spreken elkaar ook informeel regelmatig. In het bedrijfsleven en in de (semi)publieke sector is dit inmiddels een vast gegeven. Maar nog niet overal is het gebruikelijk dat de drie partijen gezamenlijk aan tafel zitten – de RvC (of RvT) én de RvB én de (C)OR. Deze masterclass benadrukt het belang van regelmatig overleg van alle partijen tegelijk. En hoe dit de organisatie kan dienen.  

In de Corporate Governance Code staan lange termijn waardecreatie en cultuur centraal gesteld. Twee onderwerpen die perfect passen in het overleg van de governance driehoek.   

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wettelijke basis van de governance driehoek;
  • Onderwerpen die in de driehoek aan de orde kunnen komen;
  • Voorwaarden voor een relevant overleg in de driehoek;
  • Het belang van rolzuiverheid van de drie gremia afzonderlijk – om te vermijden dat men ongemerkt “op elkaars stoel gaat zitten”;
  • Sharing best & bad practices om interactief de governance driehoek relevant te maken voor de eigen organisatie.

Na het volgen van deze masterclass hebben de deelnemers voldoende handvatten gekregen over hoe de governance driehoek in de praktijk kan werken en de eigen organisatie kan versterken.

Aanmelden voor deze masterclass via de site van NR de governance expert
 

Lees hier het jaarplan 2019-2020 van de Alliantie Medezeggenschap en Governance.