Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

Jaarcongres dinsdag 21 november 2023

Samen Bouwen aan de Toekomst van Werk: Dilemma’s voor de governancedriehoek

Jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG), dinsdag 21 november bij SER van 12.45 - 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Centraal thema: Samen bouwen aan de toekomst van werk; Dilemma’s voor de governancedriehoek. 

We leven in een sterk veranderende omgeving met grote technologische ontwikkelingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan organisaties als het gaat om  milieu en duurzaamheid; tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw klanten, medewerkers en andere stakeholders? We zien ook dat steeds meer jonge mensen met een vorm van burn out te maken hebben en we zien een toenemende polarisatie. Hoe balanceer je al deze uitdagingen en is er een aanpak te formuleren die ondersteunend is?

Wat staat ons als bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap te doen? In hoeverre zitten we vast in oude ‘systemen’ die belemmerend zijn om nieuw denken te omarmen en zo ja, wat moeten we dan loslaten om een antwoord te vinden? Bijvoorbeeld: hoe kan je in de zorg arbeidspotentieel aanboren dat mogelijk niet de juiste diploma’s heeft maar wel gemotiveerd is om aan de slag te gaan? Of hoe moeten we omgaan met alle regels en regulering waardoor veel tijd gaat naar administratieve taken i.p.v. het ‘echte’ werk?

Welke keuzes kun je of moet je maken voor jouw bedrijf om met alle veranderingen om te gaan? Hoe doen andere organisaties dat?

Tijdens het jaarlijkse AMG-congres krijg je als bestuurder, toezichthouder en medezeggenschapper, van (ervarings)deskundigen inspiratie voor het gesprek in de governancedriehoek in jouw eigen bedrijf of organisatie.

Er zijn meerdere deskundigen die je inzicht geven in het thema:
Samen Bouwen aan de Toekomst van Werk
Want één ding is zeker: we zullen er allemaal mee aan de slag moeten om ondernemen, werken en samen leven in Nederland succesvol mogelijk te maken.

De Driehoek 3D Trofee wordt uitgereikt aan de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (centrale) Ondernemingsraad, raad van Commissarissen/raad van Toezicht en directie/raad van Bestuur

Programma

12:45 uur   Inloop

13:15 uur   Woord van welkom door Dorine Wekking, voorzitter AMG

13:25 uur   Inleiding door Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en Sociale Impact bij Randstad Groep

13:50 uur   Uitleg deelsessie door dagvoorzitter

14:00 uur   Deelsessies door bestuurders, toezichthouders en medezeggenschappers uit bedrijfsleven, zorg en onderwijs en wetenschap (o.a. Eneco, ING, Tatasteel, Mercer, Unilever, Cordaan, Buitenboordmotor, Wageningen Universiteit).

15:45 uur   Plenaire afronding deelsessies

16:00 uur   Bijdrage door Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society en voorzitter van de jury van de Driehoek 3D Trofee.
Presentatie Driehoek 3D Trofee en prijsuitreiking aan winnaar en genomineerden 2023

16:45 uur   Afsluiting

Aansluitend netwerkborrel

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NR Governance, NCD, NVMz, SER, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup.