Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

23 november 2022

Verbeter samen de wereld, begin bij jezelf

Persoonlijk leiderschap in de governancedriehoek  

Op woensdag 23 november as. houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) haar jaarcongres bij de SER van 13.00 tot 16.15 uur, met aansluitend een netwerkborrel. Centraal staat het thema: Verbeter samen de wereld, begin bij jezelf: persoonlijk leiderschap in de governancedriehoek.

Klimaatdoelen, energietransitie, digitalisering, arbeidsmarktontwikkelingen: we staan met z’n allen voor grote uitdagingen. Dat vraagt  om persoonlijk leiderschap van iedereen binnen de governancedriehoek. Hoe ga je hier als bestuurder, lid van de ondernemingsraad of raad van toezicht mee om? Durf je je altijd uit te spreken, beslissingen te nemen terwijl je niet overal antwoorden op hebt? Wat voor leiderschap toon jij, in tijden van crisis?

De voorzitter van de SER, Kim Putters, en Marilieke Engbers, toezichthouder en auteur van het boek ‘Het ongezegde in de boardroom’ leiden u in op het thema. Daarna gaat u onder leiding van Dorine Wekking, voorzitter van de AMG, aan dialoogtafels zelf aan de slag. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de monitoringscommissie Corporate Governance Code en voorzitter van de jury van de Driehoek 3D Trofee, laat haar licht schijnen op het thema.

Tijdens het congres wordt de Driehoek 3D Trofee uitgereikt aan de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (centrale) ondernemingsraad, raad van Commissarissen/raad van Toezicht en directie/raad van Bestuur. NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022. 

Klik hier voor de presentatie van Marilieke Engbers.

31 maart 2022

Seminar 'Duurzaamheid op de agenda'

Op donderdag 31 maart organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) bij de SER in Den Haag een seminar met als thema ‘’Duurzaamheid op de agenda’’. Hoe zorg je ervoor dat in een tussenholding duurzaamheidsvraagstukken geagendeerd worden? Een actuele vraag die relevant is voor zowel de raad van commissarissen als de medezeggenschap.
 
Een belangrijke rol van iedere RvC is het borgen van de lange termijnvisie van de onderneming. Een onderneming dient vooruit te kijken en een inschatting te maken van de impact van haar doen of nalaten vanuit sociaal-maatschappelijk- en ecologisch oogpunt. Dit is ook van belang voor de medezeggenschap in zijn zorg voor het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.
Duurzaamheid is als onderwerp nog relevanter geworden nu er voor grote ondernemingen vanaf 2023 voorschriften zullen gelden voor het rapporteren over duurzaamheid.

Tijdens het seminar werd voortgebouwd op de resultaten van het eerder gepubliceerde onderzoek Polderen op een wereldtoneel. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om als commissaris meer inhoudelijke onderwerpen te agenderen in de RvC-vergaderingen op het niveau van de tussenholding. Binnen de governancedriehoek kunnen deze onderwerpen gelijktijdig geagendeerd worden in het samenspel met de medezeggenschap. 

Aan het einde van het seminar werd de Engelse vertaling van het onderzoek Polderen op een wereldtoneel gepresenteerd, zodat ook de niet-Nederlandse bestuurders, commissarissen, medezeggenschapsorganen en overige geïnteresseerden kennis kunnen nemen van het onderzoek.