Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

  • 12 december 2017: Congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance bij de SER in Den Haag.
    Binnen het kader van de onderlinge relatie tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur draait deze keer alles om het thema “Stakeholders in (on)balans, nu en in de toekomst” Daarbij wordt ook ingegaan op de rol van de actieve aandeelhouders.

    Tijdens deze middag zullen Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Jaap Winter (voorzitter CvB van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Garmt Louw (voorzitter Eumedion, belangenorganisatie van institutionele beleggers) hun observaties geven over de verhouding tussen de verschillende stakeholders, onder leiding van dagvoorzitter Trude Maas (voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance). We gaan ons ook dit jaar in interactieve deelsessies op specifieke thema’s richten.
    Meer informatie.

  • 9 februari 2018: Denktank Voordrachtscommissarissen, nadere info volgt nog.
     

Zodra er meer data bekend zijn, worden deze via de website kenbaar gemaakt.