Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

26 februari, denktank Voordrachtscommissarissen

Tijdens deze bijeenkomst zal Louise Gunning, onder meer president-commissaris van de Schiphol Group en oud-hoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam, haar beeld geven op ‘Diversiteit in de top’ en de uitdagingen waar we voor staan. Momenteel werkt de SER aan een advies over Diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Zo mogelijk worden vragen vanuit de Commissie die werkt aan het advies meegenomen in deze Denktankbijeenkomst.

Bent u commissaris/toezichthouder op voordracht van de OR en wilt u deelnemen aan een bijeenkomst, stuur dan een bericht aan info@medezeggenschap-en-governance.nl

 

Zodra er meer data bekend zijn, worden deze via de website kenbaar gemaakt.