Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

6 juli 2018: Denktank Voordrachtscommissarissen AMG in samenwerking met de stichting Blikverruimers

Het thema is ditmaal ‘Ervaringen van jonge commissarissen’Tijdens deze bijeenkomst zullen Jan Anthonie Bruijn en Talitha Muusse een inleiding verzorgen. Jan Anthonie Bruijn is hoogleraar in Leiden, lid van de Eerste Kamer namens de VVD en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Talitha Muusse is bestuurslid van stichting Blikverruimers en ondernemer, dagvoorzitter, gespreksleider en lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland.

Heeft u interesse om deze denktank bij te wonen, stuur dan een mail naar info@or-en-commissaris.nl

9 februari 2018: Denktank Voordrachtscommissarissen AMG

Het thema is ditmaal ‘De positie van de voordrachtcommissaris in de zorg’. Deze denktank vindt plaats bij de SER en start om 15.00 uur. Keynote speaker is de heer mr. Marius Buiting, directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Hij zal spreken over zijn ervaringen op dit thema. 

17 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst SBI

Jarenlang heeft Nederland, met het beroemde Poldermodel als baken, de golven van de economie doorstaan. Het Poldermodel werkte, en niet in de laatste plaats omdat het er was! De Haagse spelers van de polder hebben elkaar  kunnen vinden om samen een advies aan de nieuwe regering te geven. Op 17 januari 2018 organiseert de Stichting SBI (Samenwerking, Bezinning en Inspiratie) een Nieuwjaarsbijeenkomst over de stand in en de vooruitzichten van die polder. Meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden, leest u in deze uitnodiging.

 

Zodra er meer data bekend zijn, worden deze via de website kenbaar gemaakt.