Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Agenda

12 december 2018, AMG congres

Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Nieuwe regels, een nieuw gesprek?

Locatie: Congreszaal Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn

Met het vierde jaarcongres op rij zet de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) een traditie neer in het organiseren van een inspirerend congres.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en ondernemingen komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Nieuwe regels zetten onderwerpen als het (top)beloningsbeleid en laagdrempelige en duurzame arbeid op de gezamenlijke agenda van bestuurders, toezichthouders (RvC/RvT) en ondernemingsraden. Maar regels bieden slechts een opstap voor het aangaan van de (ook ethische) vraagstukken waar de Governance voor staat.
Of u nu actief bent in de profit- of non profit, de relatie met de samenleving  en het actief toetsen van besluiten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie vragen meer en meer uw aandacht.

Tijdens deze middag zullen de heren Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Camiel Selker, medeoprichter en partner van Focus Orange en co-auteur van het boek “Bovenbazen”, hun kennis en observaties met ons delen. De deelnemers worden actief betrokken in het gesprek over de relatie tussen organisatie, maatschappij (sociaal contract) en topbeloning. Dit gebeurt o.a. door rondetafelgesprekken aan de hand van stellingen, zodat we samen onze opvattingen kunnen delen en aanscherpen. Na het plenaire gedeelte werken we het een en ander praktisch uit in interactieve workshops, waaruit u een keuze kunt maken.

Workshop 1: Het sociaal contract: bouwstenen voor een duurzame inclusieve arbeidsmarkt
Hoe schept uw organisatie goede duurzame werkgelegenheid ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Welke mogelijkheden zijn er voor organisaties die opereren met nog alleen een (hoogopgeleide) kern. Basis en Beleid Organisatieadviseurs en Blikverruimers verzorgen gezamenlijk deze workshop.

Workshop 2:  Topbeloning op de agenda van RvC/RvT en OR
Hoe verhoudt de rol van de Medezeggenschap bij het topbeloningsbeleid zich tot de taak van het toezicht? Wat zijn bouwstenen voor een goed topbeloningsbeleid? Een ongemakkelijk gesprek? Hoe voer je dat eigenlijk?
SBI Formaat, NCD, WissemaGroup en De Voort Advocaten | Mediators verzorgen deze workshop(s).

Workshop 3: De driehoek draait: delen van mooie voorbeelden en ervaringen
Live-interviews met OR-leden, toezichthouders en directieleden van de organisaties die in 2018 genomineerd zijn voor de Driehoek 3D-Trofee. 
Door Tineke de Rijk, voordrachtscommissaris en interviewer, en Tonny Groen, FNV en coördinator van de AMG Driehoek 3D trofee.

Na de workshops zal de middag plenair worden afgesloten met de Uitreiking van de Driehoek 3D Trofee door Juryvoorzitter Pauline van der Meer Mohr. Dit is een prijs van AMG voor de organisatie die het goede voorbeeld geeft als het gaat om de dialoog tussen medezeggenschap (ondernemingsraad), toezicht (RvT/RvC) en bestuur. De genomineerden zijn FrieslandCampina en Tata Steel Nederland.

Aanmelden:
Lees hier het gehele programma. Aanmelden doet u via deze link, waar u direct uw voorkeur keuze kunt aangeven voor de eerste, tweede of derde workshop.

Voor deelname aan het congres wordt ter dekking van de kosten een bedrag van 125 euro per deelnemer gevraagd. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van ons, waarna u definitief staat ingeschreven. Kosteloos afmelden is nog mogelijk tot en met 6 december. Na deze datum brengen wij een no-show fee in rekening voor gemaakte kosten van 50 euro per deelnemer.

Partners van de Alliantie Medezeggenschap en Governance zijn: AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, Nationaal Register, NCD, SBI Formaat, Sociaal-Economische Raad, De Voort Advocaten I Mediators, VCP, VNO-NCW en WissemaGroup.
Zie ook www.medezeggenschap-en-governance.nl

 

Eerdere bijeenkomsten 2018:

7 november 2018, Denktank Voordrachtscommissarissen AMG 

Thema: Lange termijn waardecreatie. Met Mijntje Lückerath en Joost van Mierlo.

Lange termijn waardecreatie is op dit moment, in elke sector, in de boardroom een veelgehoorde term. Toch zouden we nog wel eens verrast kunnen zijn als we meer concreet aan elkaar vragen wat we denken dat we daarmee bedoelen. Het maakt namelijk nogal uit vanuit welke perspectief je naar lange termijn waarde creatie kijkt. Dit geldt voor commissarissen, bestuurders, aandeelhouders, maar ook voor de OR. Mijntje Lückerath bespreekt een methode om met elkaar op een gestructureerde wijze te kijken naar lange termijn waardecreatie en zo het gesprek hierover concreter te maken.

In het tweede deel van de bijeenkomst zal Joost van Mierlo van De Voort advocaten een discussie leiden over bovengenoemd thema.

6 juli 2018: Denktank Voordrachtscommissarissen AMG in samenwerking met de stichting Blikverruimers

Het thema is ditmaal ‘Ervaringen van jonge commissarissen’Tijdens deze bijeenkomst zullen Jan Anthonie Bruijn en Talitha Muusse een inleiding verzorgen. Jan Anthonie Bruijn is hoogleraar in Leiden, lid van de Eerste Kamer namens de VVD en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Talitha Muusse is bestuurslid van stichting Blikverruimers en ondernemer, dagvoorzitter, gespreksleider en lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland.

9 februari 2018: Denktank Voordrachtscommissarissen AMG

Het thema is ditmaal ‘De positie van de voordrachtcommissaris in de zorg’. Deze denktank vindt plaats bij de SER en start om 15.00 uur. Keynote speaker is de heer mr. Marius Buiting, directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Hij zal spreken over zijn ervaringen op dit thema. 

17 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst SBI

Jarenlang heeft Nederland, met het beroemde Poldermodel als baken, de golven van de economie doorstaan. Het Poldermodel werkte, en niet in de laatste plaats omdat het er was! De Haagse spelers van de polder hebben elkaar  kunnen vinden om samen een advies aan de nieuwe regering te geven. Op 17 januari 2018 organiseert de Stichting SBI (Samenwerking, Bezinning en Inspiratie) een Nieuwjaarsbijeenkomst over de stand in en de vooruitzichten van die polder. 

 

Zodra er meer data bekend zijn, worden deze via de website kenbaar gemaakt.