Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

De voordrachtscommissaris

Veel ondernemingsraden hebben de mogelijkheid om één of meerdere kandidaten voor te dragen voor het toezichthoudend orgaan in de eigen organisatie. In de praktijk gebeurt dit nog veel te weinig. Medezeggenschapsorganen zijn huiverig of weten onvoldoende hoe dit aan te pakken. Ook kandidaten die door OR’en worden benaderd hebben de nodige vragen over de procedure en over hun toekomstige positie. In dit thema staan een aantal artikelen die voor zowel het medezeggenschapsorgaan als de voordrachtscommissaris behulpzaam kunnen zijn. 

Columns Voordrachtscommissarissen in OR Magazine

Vanuit de denktank Voordrachtscommissarissen worden regelmatig columns geschreven voor OR informatie. O.a. Trude Maas, Annelies de Groot, Edith Snoey, Tineke de Rijk, Marijke Pubben en Irene Asscher schreven al eens.

Denktank Voordrachtscommissarissen, reactie aan Monitoring Commissie

Op 1 maart 2016 is er een tweede bijeenkomst georganiseerd met een groep betrokken voordrachtscommissarissen. Na een openingswoord van gastvrouw Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en een presentatie van Peter Gortzak, lid van de Monitoring Commissie, heeft de Denktank met elkaar gesproken over het consultatie document, klik hier voor het document met de opmerkingen en aanbevelingen die zijn geformuleerd. Lees verder>

De voordrachtscommissaris: een ‘evenwichtskunstenaar’

Er bestaan veel beelden over de voordrachtscommmissaris, die tot misverstanden kunnen leiden. De voordrachtscommissaris moet (als een ‘evenwichtskunstenaar’) behendig tussen soms tegenstrijdige verwachtingspatronen heen laveren. Lees verder>

Over competenties gesproken …….

De kwaliteit van toezicht is de laatste jaren stevig onderwerp van discussie. Er worden hoge eisen gesteld aan de beschikbare expertise in toezichthouders.  Om welke competenties gaat het dan eigenlijk? En gelden er nog 'speciale' competenties voor voordrachtscommissarissen? 

De voordracht door de ondernemingsraad: aandachtspunten voor de kandidaat voordrachtscommissaris

Wie met een procedure als voordrachtscommissaris te maken krijgt wil – los van duidelijkheid over de feitelijke procedure– een aantal zaken scherp krijgen. Welke vragen spelen juist bij zo’n voordracht een belangrijke rol? Welke stappen kun je als potentiële kandidaat zetten om tot de juiste afwegingen komen? Lees verder>