Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

21 juni 2023 Symposium Morele dilemma’s in de boardroom

Op 21 juni 2023 vond het Symposium Morele dilemma’s in de boardroom plaats in het SER-gebouw in Den Haag. Het was georganiseerd door de Alliantie Medezeggenschap en Governance & TIAS School for Business and Society. Aanleiding was het verschijnen van het boek Morele Dilemma’s in de Boardroom van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers.

Dit boek beschrijft inzichten uit de psychologie en corporate governance over morele oordeelsvorming, morele identiteit en de relatie met stakeholder-denken. Besluiten van bestuurders en commissarissen worden niet altijd begrepen, vaak bekritiseerd en soms zelfs amoreel genoemd. Bij een moreel dilemma kunnen morele normen en belangen conflicteren en moet er een keuze gemaakt worden. Anders was het geen dilemma. De veelgebruikte metafoor van een moreel kompas, met maar één te volgen richting, is volgens de auteur daarom een te simpele voorstelling. Het boek bevat praktische handvatten die behulpzaam kunnen zijn bij morele dilemma’s in de boardroom. En tot slot illustreren de uitvoerig beschreven en waargebeurde casussen de overwegingen die bestuurders en commissarissen bij zo’n moreel dilemma maakten.

Lückerath-Rovers gaf bij het symposium een introductie op het thema en het boek. Daarna volgde een interactief deel waarin concrete dilemma’s werden voorgelegd aan de zaal en aan een panel met daarin een bestuurder, een commissaris, een OR-lid én de nieuwe generatie toezichthouders.

Wand van inzichten
Wat is het inzicht dat je meeneemt? Deelnemers werd ter afsluiting van het symposium gevraagd het antwoord op deze vraag op te schrijven en dit kaartje op te hangen op een prikbord. Dit leverde een volle wand van inzichten op.

Klik hier voor de teksten van de gedeelde inzichten.