Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Juryrapport Driehoek 3D Trofee 2022-2023

Juryrapport Driehoek 3D Trofee 2022-2023, opgesteld op 1 november 2022 (inclusief drie casebeschrijvingen)

Jury:

 • Mevr. Mr. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter
 • Prof. dr. Hans Schenk
 • Prof. mr. Evert Verhulp
 • Hr. Maikel Sterk voorzitter ondernemingsraad Royal HaskoningDHV (winnaar 2021)

De Driehoek 3D Trofee

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) heeft voor 2022-2023 drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee, de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (Centrale) Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad - Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur.

De Driehoek 3D Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was het bevorderen van zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de Stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, NR Governance, AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NCD, NVMz, SBIFormaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten Mediators, Wissema Group.

De jury wordt ondersteund door de AMG Begeleidingscommissie Driehoek 3D Trofee:

 • Mevr. Trude Maas-de Brouwer, oud-voorzitter AMG
 • Dhr. Robbert van het Kaar, onafhankelijk lid van de CBM en voordrachtscommissaris
 • Mevr. Kyra Keybets, partner in AMG namens de SER
 • Mevr. Tonny Groen van der Munnik, partner in AMG namens de FNV en coördinatie Trofee
 • Mevr. Tineke de Rijk, interviewster en schrijfster cases. Genomineerden 2022-2023

Voor de Driehoek 3D Trofee 2022-2023 zijn genomineerd:

 • Avans Hogeschool
 • NV Eneco 
 • Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Lees het juryrapport.