Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

De “Gouden Driehoek”

Goed samenspel tussen de verschillende partijen in een organisatie kan een open en veilig werkklimaat bevorderen. Door Tineke de Rijk, november 2016.
Lees verder>