Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Overleg met toezichthouder over beoordeling bestuurder

Het evalueren van het functioneren van de bestuurder is één van de taken van een toezichthouder. Deze doet er goed aan zich van dit functioneren bij verschillende belanghebbenden op de hoogte te stellen, ook bij de OR. Andersom kan ook het medezeggenschapsorgaan zelf initiatief nemen om de raad van toezicht te voeden met informatie. Twee goede voorbeelden zijn hiervoor illustratief.

Lees verder>