Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

NV Eneco wint Driehoek 3D Trofee 2022

NV Eneco heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het 6e jaar zijn er organisaties genomineerd, dit jaar NV Eneco, Avans Hogeschool en Havenbedrijf Rotterdam N.V. Organisaties uit heel verschillende sectoren en met onderling anders vormgegeven overleg. De jury was blij verrast met de drie prachtige openbare genomineerde cases. Deze organisaties voldoen ruim aan de criteria en zijn een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties.

Op de Driehoek 3D Trofee staan drie kernbegrippen afgedrukt: dialoog, diversiteit en duurzaamheid. Duurzaamheid springt er uit dit jaar, alle drie de organisaties zijn zeer actief bezig om op dit punt daadwerkelijk het verschil te maken. Bij alle drie spelen Commissarissen op voordracht van de medezeggenschap een cruciale rol.

De winnaar:

NV Eneco is unaniem gekozen als winnaar omdat het bij deze prijs met name gaat over hoe het strategisch overleg in de driehoek tussen toezicht, bestuur en medezeggenschap zowel wordt vormgegeven als tot aantoonbare resultaten leidt. NV Eneco heeft zich daarin bewezen, zelfs na een ingewikkelde overname.

Over de voorbeeldfunctie van de genomineerden:

Avans Hogeschool met haar brede en gelaagde medezeggenschap om studenten en medewerkers invloed te geven op de beleidsontwikkeling en besluitvorming. Er is een gelijkwaardige vertegenwoordiging. Dit alles vanuit de visie van structureel, tijdig betrokken zijn en ‘samen effectieve tegenspraak organiseren’. Hier wordt consciëntieus aan gewerkt. Wat opvalt is de cultuur van gezamenlijkheid. De hogeschool werkt aan een goede inbedding in regionale netwerken en heeft zo inzicht in belangrijke ontwikkelingen.

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. door verschillende initiatieven om meer medewerkers te laten participeren; de flexibele schil van meedenkers (tijd-gefaciliteerd), het werken met ad hoc minicommissies op basis van specifieke expertise en de mogelijkheid om een or-zetel parttime in te vullen. Ook heeft de or bij convenant instemmingsrecht gekregen op een aantal adviesaangelegenheden. De Driehoek is goed in dialoog met elkaar. Met een voordrachtscommissaris als voorzitter van de RvC en het uitgebreide stakeholdermanagement van alle partners in de driehoek is het Havenbedrijf een voorbeeld voor anderen.

Bij NV Eneco vindt het overleg in de driehoek structureel, formeel en informeel plaats in een gemengde context met internationale aandeelhouders. Met twee voordrachtscommissarissen en een speciale stemverhouding tussen de buitenlandse en Nederlandse commissarissen is Eneco een voorbeeld. De cor is nauw betrokken bij de duurzame strategie, dat was in 2018 reden om zich tot de Ondernemingskamer te wenden. Daarna hebben alle partijen bewust aandacht besteed aan het herstel van de relaties in de driehoek. Ook nu gaat de cor schurende momenten niet uit de weg. Men houdt het initiatief. Bij Eneco worden medewerkers goed betrokken, een netwerk van influencers is een innovatief voorbeeld. Dit alles maakt Eneco een inspirerend voorbeeld en winnaar van 2022.

Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is vandaag bij de SER tijdens een conferentie van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit. De juryvoorzitter is Pauline van der Meer Mohr. De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NR Governance, NCD, NVMz, SBI Formaat, SER, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten Mediators en WissemaGroup.

Meer informatie

Voor meer informatie, de criteria, het uitgebreide juryrapport met de drie openbare cases: Tonny Groen van der Munnik, e-mail Tonny.groen@icloud.com, tel. 06 33 31 30 05.

Zie hiervoor ook medezeggenschap-en-governance.nl en de bundel Strategische medezeggenschap, een uitgave van AMG/FNV. Hierin staat een analyse, de juryrapporten en uitgebreide cases van eerdere genomineerden.