Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Persbericht: Bekendmaking nominatie Driehoek 3D Trofee 2017/2018

KPN, Danone Nederland en De Lichtenvoorde genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee

5 oktober 2017 - De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft drie organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2017-2018, een prijs voor de beste samenwerking tussen de ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht: leverancier van telecommunicatie en ICT KPN, voedingsconcern Danone Nederland en zorginstelling De Lichtenvoorde. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op dinsdag 12 december in het SER-gebouw.

De criteria voor nominatie zijn:

  • een cultuur van structureel overleg tussen OR en RVC/RvT, waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
  • een OR die actief is op strategisch niveau;
  • een gezamenlijk overleg tussen de drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten voor de sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
  • oog voor diversiteit;
  • regelmatig overleg met vakbonden en in voorkomende gevallen ook met grootaandeelhouders, externe toezichthouders, cliëntenraden.

In het najaar worden betrokkenen geïnterviewd. De interviews zijn bedoeld om inzicht te krijgen in hoe de drie partijen met elkaar omgaan: procedureel maar ook naar resultaat. Op basis van deze interviews wordt per genomineerde organisatie een analyse geschreven. De nominaties, uitkomsten van de interviews en de analyses worden voorgelegd aan de jury.

Jury:

mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter)

prof.dr. Hans Schenk

prof.mr. Evert Verhulp

De winnaar en de andere twee genomineerde organisaties krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur, de 3D voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit.

De Driehoek 3D-Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten, WissemaGroup.

Nadere informatie

Tonny Groen, coördinatie prijs, tonny.groen@fnv.nl tel. 06 33 31 30 05.