Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Persbericht: Bekendmaking nominatie Driehoek 3D Trofee 2018/2019

Bekendmaking nominatie Driehoek 3D Trofee 2018/2019, de prijs voor het beste overleg in de ‘driehoek’ medezeggenschap, toezicht en bestuur

24 oktober 2018: De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft twee organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2018-2019; de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie. 

De genomineerden zijn:

FrieslandCampina

en

Tata Steel Nederland.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op dinsdag 12 december. De criteria voor nominatie zijn:

  • een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (C)OR en RvC/RvT, waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
  • regelmatig overleg met andere stakeholders: vakbonden, in voorkomende gevallen ook met grootaandeelhouders, externe toezichthouders en cliëntenraden.
  • een (C)OR die actief is op strategisch niveau.
  • een robuust overleg tussen de drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten voor de sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering.
  • oog voor diversiteit: te toetsen aan de hand van de samenstelling van de (C)OR/RVC/RVT/Bestuur en het beleid.

De betrokkenen zijn geïnterviewd. Op basis van deze interviews is per genomineerde organisatie een case gemaakt. Deze case wordt voorgelegd aan de jury.

De jury bestaat uit:

  • mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter)
  • prof. dr. Hans Schenk
  • prof. mr. Evert Verhulp
  • Sjaak Singerland,  voormalig voorzitter (C)OR van KPN, de winnaar van de Driehoek 3 D Trofee van 2017/2018

De cases worden samen met het juryrapport na de prijsuitreiking openbaar en zijn bedoeld om inzicht te geven in hoe de drie partijen met elkaar omgaan: procedureel maar ook naar resultaat.

De winnaar en de andere genomineerde organisatie krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. De 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit.

De Driehoek 3D-Trofee  is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBIFormaat, VNO/NCW, VCP, De Voort Advocaten, WissemaGroup.

Nadere informatie

Tonny Groen, coördinatie prijs, tonny.groen@fnv.nl tel. 06 33 31 30 05.