Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Voor opleggen van geheimhouding moeten goede argumenten zijn

Zeker bij voorgenomen besluiten die voor een organisatie en de medewerkers grote gevolgen hebben – onderwerpen die al gauw ook in het overleg tussen toezichthouder en OR ter sprake komen - wordt vanuit de bestuurder al gauw geheimhouding opgelegd aan ondernemingsraden. Zij kunnen hierdoor ernstig belemmerd worden, bijvoorbeeld bij het raadplegen van de achterban of van buitenstaanders, die hen verder kunnen helpen met het vormen van hun advies. Geheimhouding kan echter alleen op basis van een goede argumentatie opgelegd worden, vindt de SER.

Lees verder>