Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

OR moet zich niet van recht op overleg met toezichthouder laten afhouden

Niet iedere bestuurder is happig op het ontstaan van uitwisseling tussen OR en toezichthouder. De argumentatie is vaak verpakt in mooie woorden en slimme redeneringen. Gelukkig wordt de druk steeds groter om toezichthouders meer zicht te geven op de dagelijkse gang van zaken. Wegkijken kan dan echt niet meer. (bron: OR Rendement, 2014-12)

Lees verder>