Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Geef ruimte aan strategisch Ondernemingsoverleg

Het strategisch ondernemingsoverleg tussen bestuur, commissarissen en or staat steeds meer in de belangstelling. De verwachtingen van het overleg in deze 'gouden driehoek' hoog. De raden moeten het eens zijn over de rol die zij hebben. Lees meer in de OR informatie van april 2016.
Lees verder>