Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Uitnodigende voorbeelden van samenwerking in de Driehoek: Medezeggenschap, toezicht en Bestuur

De AMG (alliantie medezeggenschap en governance) geeft een prijs uit. De naam van deze prijs is de Driehoek 3D trofee. Aan de basis van de prijs liggen, in opdracht van AMG gemaakte, openbare casebeschrijvingen die een beeld geven van het overleg aan de Top van organisaties. Deze organisaties worden gejureerd. De jury bestaat uit commissarissen, hoogleraren en sinds 2018, een  COR lid. Hieronder maakt u kennis met deze organisaties. 

Wat leest u in het juryrapport en de casebeschrijvingen? 

U krijgt een beeld van organisaties waar OR,  toezicht en directie in een open relatie structureel en strategisch met elkaar overleggen en daarbij aantoonbare resultaten op het terrein van duurzaamheid en diversiteit weten te bereiken. Daarnaast is geeft het een beeld van het overleg met andere stakeholders (ook Europees) zoals de vakbeweging en in voorkomende gevallen EOR-en,  cliëntenraden of andere stakeholders. De jury geeft hier opbouwende kritiek over en plaatst hier en daar en kanttekening ter verbetering. 

In 2017 werd de Driehoek 3D Trofee voor het eerst uitgereikt en de winnaar was KPN. De jury vond dat de onderneming een strategisch en effectief overleg aan de top heeft ingericht tussen de COR ,  de RVC en RvB. De vakbonden zijn hier struktureel bij betrokken. Er zijn ook twee vrouwelijke commissarissen op voordracht van de COR benoemd. De jury vond KPN illustratief voor hoe medezeggenschap en vakbonden hun taken op elkaar afstemmen en hoe samenwerking met de (voordrachts) commissarissen en directie optimaal verloopt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het bonussysteem,  dat de nodige druk zette op de verhoudingen binnen de organisatie werd aangepast. Ook werd een vijandige overname voorkomen. 

Naast KPN zijn in 2017 Danone Nederland en de Lichtenvoorde voor een Driehoek 3D trofee genomineerd. Ook zij bieden inspirerende voorbeelden van tot resultaten leidend strategisch overleg en initiatief vanuit de medezeggenschap. De COR van Danone,  onderdeel van een internationaal concern,  nam zelfs het initiatief om een Nederlandse RVT van de grond te krijgen. En de bestuurder van de Lichtenvoorde,  een zorginstelling,  voelt zich bijzonder gesteund door de transparante wijze waarop overleg in de driehoek plaatsvindt. 

Hieronder vindt u de volledige tekst van het juryrapport 2017 en de drie voorbeelden: Danone, KPN en  de Lichtenvoorde. 
Juryrapport 2017, klik hier.

2018
Op 12 december 2018 is de prijs uitgereikt aan Tata Steel Nederland, lees hier het juryrapport

Voor vragen kunt u terecht bij Tonny Groen, coordinator van de Driehoek 3D trofee via Tonny.groen@fnv.nl of 0633313005.