Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Tata Steel Nederland wint Driehoek 3D Trofee 2018/2019

Prijs voor beste overleg in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur

12 december 2018 – Tata Steel Nederland heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur of de directie. Naast Tata Steel Nederland was ook FrieslandCampina genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij Tata Steel Nederland is het overlegproces meer verankerd in de gehele organisatie en heeft deze zich strategisch bewezen. Bij FrieslandCampina zijn hier de voorwaarden voor geschapen.

FrieslandCampina een waardige genomineerde
Bij FrieslandCampina verbindt de coöperatiegedachte de partijen in de driehoek aantoonbaar op een positieve wijze; men zoekt naar overeenkomst en verbinding. FrieslandCampina verdient lof voor een op maat ingerichte structuur van overleg.
FrieslandCampina is een aansprekend voorbeeld van moderne bedrijfsvoering met een belangrijke rol voor de medezeggenschap, in het jaar 2018 waarin coöperaties als organisatievorm in de lift zitten.

Tata Steel Nederland: overleg op strategisch niveau stevig verankerd
Tata Steel Nederland, dochter van een internationaal beursgenoteerd bedrijf, weet zich als verrassend modern in een traditionele sector te profileren. De jury refereert in dit kader aan de term ‘relatieve excellentie’, zeker vergeleken met andere staalbedrijven.
De partners in de driehoek kennen elkaars positie en rol, respecteren deze en vertrouwen elkaar. Dit geldt ook voor de relatie met de vakbonden. De jury is onder de indruk van hoe men deze rollen zowel in het overleg binnen het bedrijf als in relatie met de politiek en het moederconcern weet te benutten. Een staaltje ‘hogeschool’: Tata Steel Nederland voert resultaatgericht en strategisch overleg waarbij men expliciet op de inhoud is gericht en zeer professioneel opereert. 

Driehoek 3D Trofee
De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is vandaag tijdens het jaarcongres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) in Doorn uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht en bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit. De jury staat onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr.
De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, Nationaal Register, NCD, SBI Formaat, SER, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten en WissemaGroup.

Klik hier voor het uitgebreide juryrapport met casebeschrijvingen.

Voor vragen kunt u terecht bij Tonny Groen, coordinator van de Driehoek 3D trofee via Tonny.groen@fnv.nl of 0633313005.