Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Toezichthouders en ondernemingsraden hebben op inhoudelijk vlak veel gemeen en ook belang bij elkaar

Alle reden dus om het onderlinge contact goed te regelen. Lees meer in de OR informatie van april 2016.
Lees verder>