Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

OR en toezicht, speech Ieke van den Burg

‘De onderbenutting van het voordrachtsrecht heeft te maken met de kloof tussen de wereld van toezichthouders en die van werknemers en OR-leden. De brochure ‘Invloed op toezicht’ spoort OR-en aan om meer de taal van de RvC’s te spreken. Maar ook toezichthouders moeten zich inspannen om een brug te slaan.’

Lees hier de gehele speech [pdf]