Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Juryrapport Driehoek 3D Trofee 2021-2022

De  Driehoek  3D  Trofee De  AMG heeft voor 2021-2022  drie  organisaties  genomineerd  voor  de  Driehoek  3D  Trofee,  de  prijs voor  organisaties  met  robuust  en  inhoudelijk  overleg  tussen  de  (Centrale)  Ondernemingsraad  -  Raad van  Commissarissen/Raad  van  Toezicht  en  Directie/Raad  van  Bestuur.   De Driehoek  3D  Trofee  is  mogelijk  gemaakt  door  de  Stichting  À  propos,  opgericht  door  Ieke  van  den Burg.  Haar  missie  was  het  bevorderen  van  zeggenschap  voor  werknemers  op  bedrijfsniveau,  met speciale  aandacht  voor  de  rol  van  de  voordrachtscommissaris.  Het  werk  van  de  Stichting  is  na  het overlijden  van  Ieke  van  den  Burg  in  2014  overgedragen  aan  de  Alliantie  Medezeggenschap  en Governance  (AMG).  De  AMG  is  een  samenwerkingsverband  tussen  SER,  NR  De  governance  expert, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform,  NCD,  SBI  Formaat,  VCP,  VNO-NCW,  de  Voort  Advocaten en  de Wissema  group.   

De  jury  wordt  ondersteund  door  de  AMG  Begeleidingscommissie  Driehoek  3D  Trofee:   

  • Mevr. Trude Maas, oud-voorzitter  AMG
  • Dhr. Robbert van het  Kaar, onafhankelijk  lid  van  de  CBM  en  voordrachtscommissaris
  • Mevr. Kyra Keybets,  partner  in  AMG  namens  de  SER
  • Mevr. Tonny Groen, partner  in  AMG  namens de  FNV en  coördinatie  Trofee
  • Mevr. Tineke de Rijk,  interviewster  en  schrijfster  cases.

Genomineerden  2021-2022 Voor  de  Driehoek  3D  Trofee  2021-2022  zijn  genomineerd:

  • ANWB B.V.
  • Royal HaskoningDHV
  • Thales Nederland  B.V. 

Lees hier het gehele juryrapport.