Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Persbericht: KPN wint Driehoek 3D-Trofee

Prijs voor beste samenwerking in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur

KPN wint Driehoek 3D-Trofee

12 december 2017 –
KPN heeft de Driehoek 3D-Trofee gewonnen, een prijs voor de organisatie waar medezeggenschap en de raad van commissarissen of raad van toezicht en de raad van bestuur het best met elkaar samenwerken. 

 

 
 
 
Van links naar rechts: Jolande Sap (namens Raad van Commissarissen), Rob van Braam (voorzitter COR), Eelco Blok (voorzitter RvB) en Sjaak Slingerland (oud-voorzitter COR).
 
Er waren drie bedrijven genomineerd. Naast KPN waren dat zorginstelling De Lichtenvoorde en Danone Nederland. 
 
Drie goede voorbeelden
Alle genomineerden verdienen lof voor hun cultuur van in- en extern overleg met vele stakeholders, wat dat betreft zijn het alle drie goede voorbeelden. De Centrale OR (COR) van Danone weet dat te realiseren in een complexe en veelzijdige concernstructuur met een prachtige ambassadeursrol voor de voordrachtscommissaris, tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Zorginstelling De Lichtenvoorde is robuust door zijn waardegedrevenheid en zelfsturing en is een lichtend voorbeeld op het gebied van diversiteit.
 
KPN: samenwerking stevig verankerd
De centrale OR van KPN heeft een omslag gemaakt van reactief naar proactief en valt op als aanjager van een strategie tot sociale en duurzame bedrijfsvoering. De hele RvC, waaronder twee vrouwelijke voordrachtscommissarissen, onderhoudt contacten met de medezeggenschap met aantoonbare resultaten. Alle partijen - vakbonden, ieders achterban en de managers - worden goed betrokken bij de medezeggenschap, met de COR als spin in het web. De jury ziet dat de structuur stevig verankerd is in alle drie de raden. De toon aan de top is weloverwogen en er vindt goed en duurzaam overleg plaats met oog voor ieders positie. Wat extra meewoog in de beoordeling van de jury is dat bij KPN het belang van de overlegcultuur ook echt op alle niveaus is ingebed. 
 

Driehoek 3D-Trofee

De Driehoek 3D-Trofee, een plastiek, is vandaag tijdens het jaarcongres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance bij de SER uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners medezeggenschap, toezicht, bestuur en 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit. De jury staat onder voorzitterschap van mr. Pauline van der Meer Mohr.
 
De Driehoek 3D-Trofee, die jaarlijks wordt uitgereikt, is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Zij zette zich in voor zeggenschap voor werknemers op ondernemingsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is in 2014 na het overlijden van Ieke van den Burg overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten en WissemaGroup.
 
Lees hier het juryrapport met de casebeschrijvingen. Meer informatie bij Tonny Groen (coördinator prijs), tonny.groen@fnv.nl of 0633313005.