Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Royal HaskoningDHV wint Driehoek 3D Trofee 2021/2022

Royal HaskoningDHV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de partners (centrale) ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de bestuurder(s).

Dit jaar zijn er drie organisaties genomineerd: Royal HaskoningDHV, ANWB B.V. en Thales Nederland B.V. Bij alle organisaties is de Governance Code leidend. Opvallend is dat alle drie convenanten-op-maat hebben gemaakt om onderlinge verhoudingen en doelstellingen te regelen. Dat geeft het overleg een stevige basis. Duurzaamheid is een belangrijk beleidsthema en men werkt er ook aantoonbaar aan. De drie genomineerden zijn zeer gelijkwaardig en de keuze was daarom niet eenvoudig. Toch is Royal HaskoningDHV unaniem gekozen als winnaar omdat daar in verhouding het structurele en informele overleg met alle stakeholders in de driehoek het meest verankerd is. Zij scoren ook het hoogst op een driehoek die actief is op strategisch niveau met robuust overleg. Op 23 november is de prijs overhandigd tijdens het online jaarcongres van AMG. 

Lees het gehele persbericht>

Kijk nu het webinar van 23 november 2021 terug: AMG Online Jaarcongres met als thema: Duurzaamheid; halen we het akkoord van Parijs? Hoe behandelt de governancedriehoek de toenemende eisen aan de organisatie.