Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

De Volksbank N.V. wint Driehoek 3D Trofee

Prijs voor beste overleg in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur

11 december 2019  – De Volksbank N.V. heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen, de prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen de centrale ondernemingsraad, de raad van commissarissen en het bestuur of de directie. Naast De Volksbank N.V. waren ook Unilever Nederland en Vitens N.V. genomineerd. De keuze was niet eenvoudig, echter bij De Volksbank N.V. is het overleg in de Driehoek het meest verankerd en scoort men het hoogst op: actief op strategisch niveau. Unilever Nederland en Vitens N.V. zijn meer dan terecht genomineerd, en scoren ook op andere criteria bijzonder hoog.  

Unilever Nederland en Vitens N.V. zijn terecht genomineerd
Bij Unilever Nederland wordt -binnen het kader van internationale verhoudingen- met elkaar op een moderne en professionele wijze vorm gegeven aan de medezeggenschap op alle niveaus. Er wordt aantoonbaar gewerkt aan transparante en snelle besluitvorming. Wat diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid betreft vindt de jury Unilever een boegbeeld voor multinationals.

Bij Vitens N.V is een diep gewortelde structuur van overleg tussen alle stakeholders in de driehoek en daarbuiten. De jury constateert aandacht voor de integriteit en ethiek binnen de bedrijfsvoering. Men weet elkaar in het veranderingsproces naar een marktorganisatie te vinden en tot goede afspraken te komen. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van het beleid en is sterk op de toekomst gericht.

De Volksbank N.V.: strategische besluitvorming verankerd in convenanten
De jury is onder de indruk van de omslag naar het “bankieren met de menselijke maat” en hoe de OR hierbij proactief in het primaire proces van de organisatie betrokken wordt. Waarbij convenanten een formele juridische basis vormen. De OR speelt een rol bij zowel de strategische besluitvorming als het vormgeven van de sociale doelstellingen van de bank. De sociale waarden worden ook doorgetrokken naar hoe met de eigen werknemers wordt omgegaan. De raad van Commissarissen ondersteunt HR bij het vormgeven van dit proces binnen de organisatie. De Volksbank N.V neemt bovendien grote stappen met betrekking tot het vergroenen van de balans.

Driehoek 3D Trofee
De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is vandaag tijdens het jaarcongres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) bij de SER in Den Haag uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusiviteit. De jury staat onder voorzitterschap van Pauline van der Meer Mohr. De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, Nationaal Register, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten, SER, VNO-NCW en WissemaGroup.

Klik hier voor het juryrapport en de cases.

Voor meer informatie en het uitgebreide juryrapport met openbare cases: Tonny Groen (coördinator prijs), tonny.groen@fnv.nl, t 06 33 31 30 05.

Zie op deze website ook uitgebreide cases van de genomineerden van vorige jaren: KPN, Danone, de Lichtenvoorde, Tata Steel en Friesland Campina.

Uitreiking van de Driehoek 3D Trofee door Pauline van der Meer Mohr: