Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

NXP Semiconductors Netherlands BV wint Driehoek 3D Trofee 2023

NXP Semiconductors Netherlands BV heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de Driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur.

De prijs wordt voor het zevende jaar op rij uitgereikt. Dit jaar zijn genomineerd: Holland Colours NV Emeia locatie Apeldoorn, NXP Semiconductors Netherlands BV en het Spaarne Gasthuis. Organisaties uit heel verschillende sectoren en met onderling anders vormgegeven overleg. De jury was blij verrast met de drie prachtige openbare genomineerde cases. Deze organisaties voldoen aan de criteria en zijn een bron van inspiratie voor andere ondernemingen.

Op de Driehoek 3D Trofee staan drie kernbegrippen afgedrukt: dialoog, diversiteit en duurzaamheid. De dialoog springt er dit jaar uit, bij alle drie de organisaties wordt daar op een bijzondere wijze vorm aan gegeven. Bij alle drie leeft het overleg en zoekt men naar hiervoor passende vormen. 

De winnaar

NXP Semiconductors Netherlands BV is unaniem gekozen als winnaar omdat het bij deze prijs met name gaat over hoe het strategisch overleg in de driehoek tussen toezicht, bestuur en medezeggenschap zowel wordt vormgegeven als tot aantoonbare resultaten leidt. De producent van halfgeleiders laat zien dat intensief overleg in de eigen Driehoek ook kan werken binnen een internationale setting. Dit kan een voorbeeld zijn voor andere organisaties.

Over de voorbeeldfunctie van de genomineerden: 

Holland Colours NV Emeia locatie Apeldoorn

Holland Colours NV Emeia lokatie Apeldoorn is naar verhouding een kleine organisatie met een combinatie van mede-eigenaarschap via aandelenbezit en een formele op de WOR geënte medezeggenschapsstructuur. Er is veel betrokkenheid en motivatie van bestuur, Raad van Commissarissen en werknemers. Naast een ‘gewone’ medezeggenschapsagenda wordt met elkaar gesproken over de passende vorm en doelstellingen van participatie. Naast een duurzaam productieproces adviseert men klanten wat de transitie betreft en investeert men in eigen research. Het is een divers bedrijf met een inclusief personeelsbeleid.

Spaarne Gasthuis

In het Spaarne Gasthuis heeft de or een stabiele rol en positie in de complexe ziekenhuisorganisatie en haar besluitvormingsprocessen. Door goed naar elkaar te luisteren en op moeilijke dilemma’s een verdiepingsslag te maken, heeft de hele Driehoek baat bij het gehanteerde Deep Democracy-model. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Dit wordt vastgelegd in een apart jaarverslag en men betrekt werknemers bij de inhoud ervan. Er is systematisch veel aandacht voor de individuele werknemer.

NXP Semiconductors Netherlands BV

NXP Semiconductors Netherlands BV kent gestructureerd en goed voorbereid overleg in de eigen Driehoek binnen een groot internationaal concern. Door gezamenlijk op te trekken weet men vorm te geven aan een heel eigen medezeggenschapsstructuur en procedures, gebaseerd op de WOR en governance code. De voordrachtscommissaris speelt een opvallende rol, ook wat professionalisering van de or betreft. Men hanteert het dialoogmodel. Werknemers worden tijdig geïnformeerd en het besluitvormingsproces is transparant. Culturele inclusiviteit en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Dit alles maakt NXP Semiconductors Netherlands B.V. een inspirerend voorbeeld en winnaar van 2023.
 

Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is bij de SER tijdens een conferentie van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) uitgereikt. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusie. De juryvoorzitter is Mijntje Lückerath-Rovers. De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NR Governance, NCD, NVMz, SBI Formaat, SER, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten Mediators en WissemaGroup.
 

Meer informatie

Voor meer informatie, de criteria, het uitgebreide juryrapport met de drie openbare cases: Tonny Groen van der Munnik, e-mail Tonny.groen@icloud.com, tel. 06 33 31 30 05.
Zie ook de website van de Alliantie Medezeggenschap en Governance en de bundel Strategische medezeggenschap, een uitgave van AMG/FNV. Hierin staat een analyse, de juryrapporten en uitgebreide cases van eerdere genomineerden.