Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Waarom die koudwatervrees?

Ondernemingsraden kunnen wel degelijk serieus werk maken van de relatie met de toezichthouder. Koudwatervrees is echt niet nodig. Een goed voorbeeld in de uitgave van FNV Formaat laat zien hoe gewoon het kan zijn.

Klik hier voor de pdf.