Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Overlap bevoegdheden RvC en OR

Bevoegdheden van RvC en OR kunnen een stevige overlap tonen. Voordat het toezichthoudend orgaan toe komt aan een finale afweging over tal van belangrijke onderwerpen is afstemming met diverse relevante partijen, onder meer de OR, noodzakelijk. Om welke besluiten gaat het eigenlijk?

Lees verder >