Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Congres 14 december 2016: Cultuur van samenwerking, samenwerking als cultuur

Na een succesvol eerste congres over de samenwerking tussen medezeggenschap, toezicht en bestuur, organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) op 14 december 2016 opnieuw een nationaal congres. Het thema was ‘Duurzame maatschappelijke waardecreatie tussen bestuurder, OR en toezichthouder’. De nieuwe Governance code zet de onderwerpen lange termijn waardecreatie en cultuur in organisaties hoog op de agenda. Hoe kunnen deze brede begrippen worden omgezet in tastbare actiepunten voor toezichthouders, bestuurders en medezeggenschapsorganen? 

De middag werd geopend door SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Sietze Hepkema (lid Monitoring Commissie Corporate Governance Code) vertelde meer over de nieuwe code en Arjan Schakenbos (voorzitter Raad van Bestuur Vestia) over de positie van het bestuur in de driehoek. 
Lees hier het congresverslag (PDF) en bekijk hieronder de video impressie van de middag:

Daarna namen de aanwezigen deel aan een van de volgende vijf workshops:

  • Voordrachtscommissarissen in dochters van internationals, Marcus Meyer (Universiteit Maastricht, verricht promotieonderzoek over dit onderwerp) klik voor de presentatie
  • Lange termijn waardecreatie in organisaties: verzoenen van sociale innovatie met disruptieve technologie? Prof. dr. Steven Dhondt, bijzonder gasthoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, Yvonne van den Berg-Hilbers, directeur sociale innovatie Philips.  (Tonny Groen, FNV) klik voor de presentatie van Steven Dhondt en klik voor de presentatie van Yvonne van den Berg-Hilbers.
    Videoverslag van deze workshop: 

  • ‘De voordrachtscommissaris, een evenwichtskunstenaar’: over de rol van communicatie en cultuur in de samenwerking tussen RvC en medezeggenschap. Connie Tanis (Nationaal Register) klik voor de presentatie en voor het verslag van de workshop.
  • ‘Culture eats strategy for breakfast’: mogelijkheden om cultuur tot een belangrijk en dynamisch thema te maken in het overleg tussen RvC en RvB en het drieradenoverleg. Winfried Bouts en Paul Becht (WissemaGroup) klik voor de presentatie
  • Medezeggenschap en voordrachtsrecht in de semipublieke sector. Robbert van het Kaar (UvA, voordrachtscommissaris) klik voor de presentatie

Na de workshops sloot Prof.dr. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance en co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek het congres af.

Klik op de foto hieronder voor een impressie van de middag: