Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Meer regels voor (her)benoeming bestuurders en commissarissen

Sinds 2013 gelden er meer beperkingen ten aanzien van het aantal te vervullen (neven)functies bij grote rechtspersonen en streefcijfers voor de man/vrouwverhouding in de boardroom. Welke zijn dit precies?
Lees verder>