Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

OR heeft te weinig kennis van zaken voor discussie topinkomens

De morele verontwaardiging over de hoge beloning van topbestuurders is groot. De OR wordt vaak opgeroepen om daar namens de werknemers met de bestuurder de discussie over aan te gaan. Het schort bij veel OR-en echter aan de benodigde kennis.
Lees verder>