Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Go governance!

Corporate governance gaat over het bestuur van de organisatie en het toezicht daarop. Als dit goed georganiseerd is dan zorgt de balans tussen bestuur en toezicht voor ‘good governance’. Daarbij moeten wel de belangen van álle stakeholders in de organisatie worden meegewogen. Bestuur, toezichthouder en medezeggenschap vormen een ‘bestuursdriehoek’, die alleen kan functioneren als men elkaars rol, functie en verantwoordelijkheid kent (bron: OR Rendement, 2014-11)

Lees verder>