Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Verslag congres 12 december 2018 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Nieuwe regels, een nieuw gesprek?'

Verslag congres 12 december 2018 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Nieuwe regels, een nieuw gesprek?'

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en ondernemingen komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Nieuwe regels zetten onderwerpen als het (top)beloningsbeleid en laagdrempelige en duurzame arbeid op de gezamenlijke agenda van bestuurders, toezichthouders (RvC/RvT) en ondernemingsraden. Maar regels bieden slechts een opstap voor het aangaan van de (ook ethische) vraagstukken waar de Governance voor staat.
Of u nu actief bent in de profit- of non profit, de relatie met de samenleving  en het actief toetsen van besluiten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie vragen meer en meer uw aandacht. 

Tijdens deze middag deelden de heren Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Camiel Selker, medeoprichter en partner van Focus Orange en co-auteur van het boek “Bovenbazen”, hun kennis en observaties met ons. De deelnemers werden actief betrokken in het gesprek over de relatie tussen organisatie, maatschappij (sociaal contract) en topbeloning. Dit gebeurde o.a. door rondetafelgesprekken aan de hand stellingen. Na het plenaire gedeelte kon men kiezen uit een aantal interactieve workshops (zie het programma).

Lees hier het uitgebreide verslag (PDF) van het jaarcongres.

Klik op onderstaande foto voor een uitgebreide impressie van de middag.