Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Informatie zeggenschapsverhoudingen in multinationale ondernemingen

Ondernemingsraden weten lang niet altijd hoe de zeggenschapsverhoudingen in een internationaal concern liggen. Met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden in 2013 is het informatie van de OR uitgebreid om hierin verbetering aan te brengen. De SER heeft een voorlichtingsdocument opgesteld, die OR’en behulpzaam kan zijn om van dit recht daadwerkelijk gebruik te maken. 

Lees verder (PDF)>