Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Governance van bedrijven kan beter

Daarvoor zijn niet zozeer nieuwe regels nodig, maar wel een cultuurverandering, aldus bestuurders, commissarissen, werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden tijdens een besloten bijeenkomst bij de SER. Als toezichthouders en ondernemingsraden meer belangstelling tonen voor elkaars dilemma’s kan een belangrijke stap worden gezet.

Lees verder>