Medezeggenschap en toezicht:
een sterke combinatie

Bijeenkomst Denktank 1 maart 2016 - reactie aan Monitoring Commissie

Op 1 maart 2016 is er een tweede bijeenkomst georganiseerd met een groep betrokken voordrachtscommissarissen. Na een openingswoord van gastvrouw Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en een presentatie van Peter Gortzak, lid van de Monitoring Commissie, heeft de Denktank met elkaar gesproken over het consultatie document, klik hier voor het document met de opmerkingen en aanbevelingen die zijn geformuleerd aan de Monitoring Commissie.